Karloveský športový klub hľadá…

Karloveský športový klub hľadá podnikateľský subjekt za účelom zabezpečenia revitalizácie povrchu futbalového ihriska na Molecovej 1/A  – umelý trávnik o ploche cca 5 832 m2:

  • Odstránenie špiny, prachu, lístia, machu a iných porastov, odpadkov a pod., strojové zametanie a hĺbkové čistenie pomocou špeciálneho mechanizmu na to určeného pomocou kartáčov a kief, vysávanie a následné prečistenie povrchovej vrstvy výplňového materiálu (piesok, gumový granulát), zalepenie poškodených spojov trávnika.
  • Doprava strojov (obojsmerne)
  • Odvoz špiny, prachu, lístia machu a iných porastov, odpadov a odstránených častí povrchu

Prosíme cenové ponuky s konečnou cenou posielať: do 17.05.2016 do 12:00.

Mailom : ksk@ksk.sk

Poštou : Karloveský športový klub, Janotova ul.12, 841 05 Bratislava

Prípadné obhliadky po dohode : volať v prac. dni 8:00 – 15:00 : 02/654 12 126 Laitmanová

Ceny udávajte s DPH alebo zreteľne uviesť , že uchádzač nie je platcom DPH.

Info na tel: 0904 093 369 Mgr. Juraj Kadnár, vedúci KŠK

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Molecova 1/A

Verejný obstarávateľ Karloveský športový klub (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku: “Revitalizácia povrchu umelého trávnika, futbalové ihrisko” zverejnením na webovej stránke verejného obstarávateľa www.ksk.sk dňa 19.04.2016.

Predmetné verejné obstarávanie bolo podľa §46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušené.

Odôvodnenie:

V priebehu verejného obstarávania sa zmenili technické parametre, ktoré neboli zahrnuté v podmienkach. Túto zmenu nebolo možné pri vyhlasovaní verejného obstarávania predvídať.

Verejné obstarávanie bude opakovane vyhlásené.

Oprava futbalových ihrísk

Dobrý deň športovci.

Karloveský športový klub v spolupráci s MČ Karlova Ves bude realizovať v mesiaci apríl a v prvej polovici mesiaca máj celkovú rekonštrukciu umelého povrchu na ihrisku v dvore základnej školy na Karloveskej 32, čiastočnú obnovu povrchov na ihriskách Majerníková 62 a veľkom futbalovom ihrisku Molecova 1/A.
Budeme sa snažiť o maximálne skrátenie odstávky ihriska na Karloveskej 32.
Za pochopenie ďakujeme.

Výcvik kanoistiky na zátoke v Karlovej Vsi

Klub vodných športov Karlova Ves

všetkých srdečne pozýva na každoročný jarný výcvik kanoistiky na zátoke v Karlovej Vsi

vycvikVýcviky sa konajú každý utorok a štvrtok od 17:00 do 19:00 od 5.4.2016 do konca júna, kedy končia záverečným splavom pre absolventov výcviku. Výnimkou je vysoký stav Dunaja (Devín – viac ako 4,50m alebo silný dážď. Lodenica sa nachádza na Botanickej 59 (pri odbočke na Devín)

Výcvik je určený pre každého medzi 10 – 99 rokov.  Podmienkou je, aby bol človek plavec. Pre deti a mládež je určený najmä štvrtkový termín. Odporúča sa priniesť si oblečenie a obuv, ktorému prípadné namočenie nevadí. V lodenici je možnosť prezliecť sa.

Svoju účasť nahlasujte prosím vopred na adresu: info@lodenicakvs.sk kam rovnako môžete smerovať aj svoje otázky.

Naša stránka: www.lodenicakvs.sk

Klub vodných športov Karlova Ves2016