Oznam Plaváreň

Plávanie pre verejnosť na plavárni Majerníkova 62 je pre tento školský rok 2014/2015 ukončené. Ospravedlňujeme sa za predčasné ukončenie, ale boli sme k tomu nútení z technických príčin.

Karloveský športový klub

Oznam plaváreň

Plávanie pre verejnosť na plavárni Majerníkova 62 je pre tento školský rok 2014/2015 ukončené. Ospravedlňujeme sa za predčasné ukončenie, ale boli sme k tomu nútení z technických príčin.
Karloveský športový klub

Cvičenie pre všetkých – Joga.

Počas kultúrneho leta mestská časť Karlova Ves v spolupráci s Karloveským športovým klubom organizuje Cvičenie pre všetkých – Joga.

Cvičenie sa bude konať každú stredu vo vodárenskej záhrade pri Karloveskom
ramene o 17:30 od 24.6.2015 . Cvičenie vedie Mgr. Vladimir Suchter (cviceniehrou.sk)
Vstup je voľný, treba si priniesť podložku na cvičenie (karimatku).
V prípade nepriaznivého počasia sa bude cvičenie konať v Karloveskom
kultúrnom centre na Molecovej ulici.
Informácie poskytneme na telefónnom čísle 02/654 12 126 alebo na facebooku

Link na udalost:
https://www.facebook.com/events/864748720239309/

Tešíme sa na Vašu návštevu.
S pozdravom Vaša Karlova Ves

OZNAM

 Z dôvodu maľovania priestorov recepcie bude klub

Z A T V O R E N Ý

OD  6.6.2015 ( sobota )

 DO 8.6.2015 DO 15:00 HOD ( pondelok )

 

Ďakujeme Vám za pochopenie