ZADANIE ZÁKAZKY na dodanie tovaru, služieb alebo prác

Popis predmetu zákazky :

Riešenie havárijného stavu dolnej časti strechy na budove Karloveského športového klubu, Janotova12 , 841 05 Bratislava.

Rozloha strechy : 300 m2. Strecha je vodorovná – plochá. V ploche sú zarátané aj výbehy na atiku a svetlíky. Rozhodujúcim kritériom je cena a kvalita. Návrh novej krytiny je: gumotextilná alebo gumová fólia(napr. Fatrafol). Záručná doba minimálne 5 rokov. Životnosť čo najvyššia. Termín ukončenia práce je 25 kalendárnych dní od zverejnenia. Výber bude uskutočnený komisionálne. Dohodnutá cena bude konečná.

Pre bližšie informacie a záujem prosím stiahnite si nasledujúci dokument: zakázka