• Ihrisko Karloveská 32

Novinky

Bratislavský vianočný beh 24.12.2017

Milí bežci, športovci, priatelia Bratislavského vianočného behu.
Radi by sme Vás aj tento rok pozvali na už 7. ročník vianočného behu, ktorý sa bude konať 24.12.2017 na trase 10,3 km + 198 m.
Kategórie budú ako minulé roky:
– muži bez rozdielu veku (štart 10:00)
– ženy bez rozdielu veku (štart 10:00)
– beh so psom bez rozdielu veku a pohlavia (štart 9:50)

Viac informácií na:

https://www.facebook.com/events/1946780028945090/

Tomáš Wiebauer +421 905 499 238
vianocny.beh@gmail.com

 

Centrum vodnej turistiky Karlova Ves

Progres vo výstavbe novej obecnej lodenice na Botanickej ulici viedol Karloveský športový klub k zakúpeniu prvých vodáckych športových náradí, ktoré budú slúžiť verejnosti. Ako prvé bolo zakúpené plavidlo typu pramica pre 6 osôb a jedného kormidelníka, pádla, vesty a iné potrebné pomôcky najmä pre najmenších vodákov.

Za spoluprácu na projekte patrí poďakovanie MČ Karlova Ves a Bratislavskému samosprávnemu kraju.

 

ĎALŠIE NOVINKY