• Ihrisko Karloveská 32

Novinky

Centrum vodnej turistiky Karlova Ves

Progres vo výstavbe novej obecnej lodenice na Botanickej ulici viedol Karloveský športový klub k zakúpeniu prvých vodáckych športových náradí, ktoré budú slúžiť verejnosti. Ako prvé bolo zakúpené plavidlo typu pramica pre 6 osôb a jedného kormidelníka, pádla, vesty a iné potrebné pomôcky najmä pre najmenších vodákov.

Za spoluprácu na projekte patrí poďakovanie MČ Karlova Ves a Bratislavskému samosprávnemu kraju.

 

Posilňovňa pod holým nebom

Karloveský športový klub prispel k rozvoju novovytvoreného workoutového ihriska v areáli ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, ktoré vzniklo vďaka aktivite Združenia rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ.

Vďake podpory projektu „Posilňovňa pod holým nebom“ sme osadili prvok na precvičenie najmä hornej časti tela vyrobený z kovových profilov ošetrených zinkovaním bude slúžiť obyvateľom minimálne 15 rokov.

Za spoluprácu ďakujeme MČ Bratislava – Karlova Ves a Bratislavskému samosprávnemu kraju.

ĎALŠIE NOVINKY