Hľadáme údržbára miniihriska od septembra 2014 brigádnika ( dohoda o pracovnej činnosti )

( môže byť aj dôchodca ) na zabezpečenie údržby a prevádzky mantinelového miniihriska s umelým povrchom na Majerníkovej 62 v Bratislava – Karlovej Vsi

Práce typu : drobná údržba a oprava miniihriska, udržovanie čistoty minihriska, výber poplatkov za prenájom, príležitostne organizácia športového podujatia…

Záujemcovia hláste sa na:  ksk@ksk.sk  bližšie  info : 0908 729 404  Ing. Valiga