Oprava futbalových ihrísk

Dobrý deň športovci.

Karloveský športový klub v spolupráci s MČ Karlova Ves bude realizovať v mesiaci apríl a v prvej polovici mesiaca máj celkovú rekonštrukciu umelého povrchu na ihrisku v dvore základnej školy na Karloveskej 32, čiastočnú obnovu povrchov na ihriskách Majerníková 62 a veľkom futbalovom ihrisku Molecova 1/A.
Budeme sa snažiť o maximálne skrátenie odstávky ihriska na Karloveskej 32.
Za pochopenie ďakujeme.

Výcvik kanoistiky na zátoke v Karlovej Vsi

Klub vodných športov Karlova Ves

všetkých srdečne pozýva na každoročný jarný výcvik kanoistiky na zátoke v Karlovej Vsi

vycvikVýcviky sa konajú každý utorok a štvrtok od 17:00 do 19:00 od 5.4.2016 do konca júna, kedy končia záverečným splavom pre absolventov výcviku. Výnimkou je vysoký stav Dunaja (Devín – viac ako 4,50m alebo silný dážď. Lodenica sa nachádza na Botanickej 59 (pri odbočke na Devín)

Výcvik je určený pre každého medzi 10 – 99 rokov.  Podmienkou je, aby bol človek plavec. Pre deti a mládež je určený najmä štvrtkový termín. Odporúča sa priniesť si oblečenie a obuv, ktorému prípadné namočenie nevadí. V lodenici je možnosť prezliecť sa.

Svoju účasť nahlasujte prosím vopred na adresu: info@lodenicakvs.sk kam rovnako môžete smerovať aj svoje otázky.

Naša stránka: www.lodenicakvs.sk

Klub vodných športov Karlova Ves2016