2015

Faktúry 2015 – prijaté zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)
Zmenené Názov a anotácia
26.2.2015 Zoznam prijatých zaevidovaných faktúr – 26.2.2015
30.3.2015 Zoznam prijatých faktúr – 30.03.2015
30.4.2015 Zoznam prijatých faktúr – 30.04.2015
31.5.2015 Zoznam prijatých faktúr – 31.05.2015
30.6.2015 Zoznam prijatých faktúr – 30.06.2015
31.7.2015 Zoznam prijatých faktúr – 31.07.2015
31.8.2015 Zoznam prijatých faktúr – 31.08.2015
30.9.2015 Zoznam prijatých faktúr – 30.09.2015
31.10.2015 Zoznam prijatých faktúr – 31.10.2015
30.11.2015 Zoznam prijatých faktúr – 30.11.2015
31.12.2015 Zoznam prijatých faktúr – 31.12.2015

 

Faktúry 2015 – vystavené zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)
Zmenené Názov a anotácia
26.2.2015 Zoznam vystavených zaevidovaných faktúr – 26.2.2015
30.3.2015 Zoznam vystavených faktúr – 30.03.2015
30.4.2015 Zoznam vystavených faktúr – 30.04.2015
31.5.2015 Zoznam vystavených faktúr – 31.05.2015
30.6.2015 Zoznam vystavených faktúr – 30.06.2015
31.7.2015 Zoznam vystavených faktúr – 31.07.2015
31.8.2015 Zoznam vystavených faktúr – 31.08.2015
30.9.2015 Zoznam vystavených faktúr – 30.09.2015
31.10.2015 Zoznam vystavených faktúr – 31.10.2015
30.11.2015 Zoznam vystavených faktúr – 30.11.2015
31.12.2015 Zoznam vystavených faktúr – 31.12.2015