2016

Faktúry 2016 – prijaté zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)

 Zmenené  Názov
 31.1.2016 Zoznam prijatých faktúr – 31.1.2016
 29.2.2016 Zoznam prijatých faktúr – 29.2.2016
 31.3.2016  Zoznam prijatých faktúr – 31.3.2016
30.4.2016 Zoznam prijatých faktúr – 30.4.2016
31.5.2016 Zoznam prijatých faktúr – 31.5.2016
30.6.2016  Zoznam prijatých faktúr-30.6.2016
31.7.2016 Zoznam prijatých faktúr -31.7.2016
31.8.2016 Zoznam prijatých faktúr -31.8.2016
30.9.2016 Zoznam prijatých faktúr – 30.9.2016
31.10.2016 Zoznam prijatých faktúr – 31.10.2016
30.11.2016 Zoznam prijatých faktúr – 30.11.2016
31.12.2016 Zoznam prijatých faktúr – 31.12.2016

Faktúry 2016 – vystavené zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)

 Zmenené Názov
 31.1.2016 Zoznam vystavených faktúr – 31.1.2016
 29.2.2016 Zoznam vystavených faktúr – 29.2.2016
 31.3.2016  Zoznam vystavených faktúr – 31.3.2016
30.4.2016 Zoznam vystavených faktúr – 30.4.2016 
31.5.2016 Zoznam vystavených faktúr – 31.5. 2016
30.6.2016 Zoznam vystavených faktúr – 30.6.2016
31.7.2016 Zoznam vystavených faktúr – 31.7.2016
31.8.2016 Zoznam vystavených faktúr – 31.8.2016
30.9.2016 Zoznam vystavených faktúr – 30.9.2016
31.10.2016 Zoznam vystavených faktúr – 31.10.2016
30.11.2016 Zoznam vystavených faktúr – 30.11.2016
31.12.2016 Zoznam vystavených faktúr – 31.12.2016