2017

 

 Por.číslo  Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Cena Prevádzka
 1.  18.01.2017 012017  Mgr. Ján Kubiš Grafické práce (šport. podujatie) 90,00 EUR  Akcie
2. 17.01.2017 022017 Lucia Kevická Vystúpenie Freestyle futbal 06.02.2017 100,00 EUR Akcie
3. 02.02.2017 032017 Hotelová akadémia Ľ. Wintera Občerstvenie na 06.02.2017 Akcie
4. 09.02.2017 042017 Le Cheque Dejenuner, s.r.o. Stravné lístky marec – máj 2017 421,60 EUR J12
5. 04.05.2017 052017 Le Cheque Dejenuner, s.r.o. Stravné lístky jún- august 2017 435,20 EUR J12
6. 01.08.2017 052017 Le Cheque Dejenuner, s.r.o. Stravné lístky september- november 2017 408,00 EUR J12
7. 16.10.2017 062017 „ŠPORT“, výroba, údržba, oprava Turistické plavidlo Pramica 2 200,00 EUR J12
8. 02.11.2017 072017 Le Cheque Dejenuner, s.r.o. Stravné lístky december 2017- január 2018 272,00 EUR J12