2017

 

  Zverejnené Názov
1.  05.01.2017

Zmluva o podnájme č. 001/2017 zo dňa 02.01.2017

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: krátkodobý podnájom telocvične a šatní na Molecovej 1/A

Platnosť zmluvy: do 30.06.2017

2.  27.01.2017

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 25.01.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 06.02.2017

3. 22.03.2017

Zmluva o spolupráci č. 003/523/2017 zo dňa 20.03.2017

Združenie priateľov na podporu projektu šírenia kultúry Latinskej Ameriky na Slovensku

Predmet: zabezpečenie rôznorodostí činností v rámci systému KŠK a MČ Bratislava-KV  a to predovšetkým rozvoj a propagácia kultúry krajín Latinskej Ameriky, hudby a národných tancov

Platnosť : doba neurčitá

4. 23.03.2017

Zmluva o spolupráci č. 002/522/2017 zo dňa 20.03.2017

Karate klub Karlova Ves Bratislava

Predmet: zabezpečenie rôznorodostí činností v rámci systému KŠK a MČ Bratislava-KV  a to predovšetkým rozvoj a propagácia karate

Platnosť : doba neurčitá

5. 19.05.2017

Zmluva o spolupráci č. 006/524/2017 zo dňa 18.05.2017

KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava

Predmet: spolupráca pri realizácii podujatia „Kaktus Bike Karloveský kros“

Platnosť: splnením záväzkov zmluvných strán

6. 19.05.2017

Zmluva o podnájme č. 04/2017 zo dňa 19.05.2017

Mária Farkašová

Predmet: prenájom predajného miesta, predaj občerstvenia počas podujatia Medzinárodný deň detí

Platnosť: 04.06.2017

7. 24.05.2017

Zmluva o spolupráci č. 05/522/2017 zo dňa 24.05.2017

ŠK 26 Karlovka

Predmet: spolupráca pri realizácii podujatia „Tenis pre Karlovešťanov“

Platnosť: splnením záväzkov zmluvných strán

8. 25.05.2017

Zmluva o podnájme č. 007/2017 zo dňa 25.05.2017

Dana Hudecová

Predmet: prenájom predajného miesta, predaj tovaru (balónov) počas podujatia Medzinárodný deň detí

Platnosť: 04.06.2017

9. 31.05.2017

Zmluva o spolupráci č. 008/525/2017 zo dňa 30.05.2017

Golfový klub Bratislava

Predmet: umiestnenie minigolfových dráh v areáli na Janotovej 12

Platnosť: do 31.03.2022

10. 29.06.2017 Zmluva o spolupráci č. 009/526/2017 zo dňa 29.06.2017
LUPY s.r.o.Predmet: spolupráca pri realizácii podujatiaPlatnosť: splnením záväzkov zmluvných strán
11. 10.07.2017

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 03.07.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 03.07. – 31.08.2017

12. 21.07.2017

Zmluva o spolupráci č. 421/2017 zo dňa 19.07.2017

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Predmet: užívanie motorového vozidla KŠK, zabezpečenie grafických prác pre KŠK

Platnosť zmluvy: do 31.12.2017

13. 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 10.08.2017

Bratislavský samosprávny kraj

Predmet: poskytnutie dotácie na projekt „Posilňovňa pod holým nebom“

Platnosť zmluvy: do 31.12.2017

14. 28.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 15.08.2017

Bratislavský samosprávny kraj

Predmet: poskytnutie dotácie na projekt „Centrum vodnej turistiky“

Platnosť zmluvy: do 31.12.2017

 15.  28.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 011/602/2017 zo dňa 28.08.2017 a Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 28.08.2017

Stolnotenisový športový klub Karlova Ves

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

16. 08.09.2017

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 30.08.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 10.09.2017

17. 18.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 015/606/2017 zo dňa 18.09.2017

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

18. 19.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 014/605/2017 zo dňa 19.09.2017

Klub vodného slalomu Karlova Ves

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

19. 20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 018/609/2017 zo dňa 20.09.2017

Žijeme TAK

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

20. 20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 012/603/2017 zo dňa 20.09.2017

Golfový klub Bratislava

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

21. 20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 013/604/2017 zo dňa 20.09.2017

Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

22. 28.09.2017

 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov zo dňa 28.09.2017

Klub športov v prírode DANUBIUS

Predmet: spracovanie osobných údajov  Klubu športov v prírode DANUBIUS

Platnosť zmluvy: doba neurčitá

23. 28.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 010/601/2017 zo dňa 28.09.2017

Klub športov v prírode DANUBIUS

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

24. 28.09.2017

Zmluva o spolupráci č. 020/528/2017 zo dňa 28.09.2017

Klub športov v prírode DANUBIUS

Predmet: spolupráca na podujatí Beh Devínskou Kobylou (21.10.2017)

Platnosť zmluvy: splnením záväzkov

25. 29.09.2017

Zmluva o spolupráci č. 019/527/2017 zo dňa 29.09.2017

ŠK 26 Karlovka

Predmet: spolupráca pri realizácii podujatia „Karloveský hodový turnaj v tenise“

Platnosť: 30.09.2017

26. 29.09.2017

Zmluva o podnájme č. 022/2017 zo dňa 29.09.2017

Mária Farkašová

Predmet: prenájom predajného miesta, predaj občerstvenia počas podujatia Karloveský hodový turnaj vo futbale

Platnosť: 30.09.2017

27. 20.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 024/611/2017 zo dňa 19.10.2017

Karloveské tanečné centrum

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

28. 20.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 026/612/2017 zo dňa 19.10.2017

Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

29. 30.10.2017

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 29.09.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 21.10.2017

30. 31.10.2017

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 29.09.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 30.09.2017

31. 31.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 023/610/2017 zo dňa 31.10.2017

Kanoistický klub Slávia UK Bratislava

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

 32.  07.11.2017

Zmluva o podnájme č. 025/2017 zo dňa 07.11.2017

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: krátkodobý podnájom telocvične a šatní na Molecovej 1/A

Platnosť zmluvy: do 23.12.2017

33. 09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 016/607/2017 zo dňa 09.11.2017

ŠK SYNCHRO Bratislava

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

34. 22.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 027/613/2017 zo dňa 22.11.2017

Folklórny súbor Dolina

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

35. 06.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 028/614/2017 zo dňa 06.12.2017

KAKTUS BIKE – TEAM Bratislava

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

36. 13.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 017/608/2017 zo dňa 13.12.2017

Mestský basketbalový klub A. Dubčeka

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018

37. 20.12.2017

Zmluva o spolupráci č. 030/529/2017 zo dňa 30.12.2017

Sansport s.r.o.

Predmet: spolupráca na podujatí Bratislavský vianočný beh (24.12.2017)

Platnosť zmluvy: splnením záväzkov

38. 20.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 029/615/2017 zo dňa 20.12.2017

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: poskytnutie fin. príspevku v roku 2017

Platnosť zmluvy: 25.04.2018