2017

Zmluvy 2017

  Zverejnené Názov
1.  05.01.2017

Zmluva o podnájme č. 001/2017 zo dňa 02.01.2017

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: krátkodobý podnájom telocvične a šatní na Molecovej 1/A

Platnosť zmluvy: do 30.06.2017

2.  27.01.2017

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 25.01.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 06.02.2017

3. 22.03.2017

Zmluva o spolupráci č. 003/523/2017 zo dňa 20.03.2017

Združenie priateľov na podporu projektu šírenia kultúry Latinskej Ameriky na Slovensku

Predmet: zabezpečenie rôznorodostí činností v rámci systému KŠK a MČ Bratislava-KV  a to predovšetkým rozvoj a propagácia kultúry krajín Latinskej Ameriky, hudby a národných tancov

Platnosť : doba neurčitá

4. 23.03.2017

Zmluva o spolupráci č. 002/522/2017 zo dňa 20.03.2017

Karate klub Karlova Ves Bratislava

Predmet: zabezpečenie rôznorodostí činností v rámci systému KŠK a MČ Bratislava-KV  a to predovšetkým rozvoj a propagácia karate

Platnosť : doba neurčitá

5. 19.05.2017

Zmluva o spolupráci č. 006/524/2017 zo dňa 18.05.2017

KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava

Predmet: spolupráca pri realizácii podujatia „Kaktus Bike Karloveský kros“

Platnosť: splnením záväzkov zmluvných strán

6. 19.05.2017

Zmluva o podnájme č. 04/2017 zo dňa 19.05.2017

Mária Farkašová

Predmet: prenájom predajného miesta, predaj občerstvenia počas podujatia Medzinárodný deň detí

Platnosť: 04.06.2017

7. 24.05.2017

Zmluva o spolupráci č. 05/522/2017 zo dňa 24.05.2017

ŠK 26 Karlovka

Predmet: spolupráca pri realizácii podujatia „Tenis pre Karlovešťanov“

Platnosť: splnením záväzkov zmluvných strán

8. 25.05.2017

Zmluva o podnájme č. 007/2017 zo dňa 25.05.2017

Dana Hudecová

Predmet: prenájom predajného miesta, predaj tovaru (balónov) počas podujatia Medzinárodný deň detí

Platnosť: 04.06.2017

9. 31.05.2017

Zmluva o spolupráci č. 008/525/2017 zo dňa 30.05.2017

Golfový klub Bratislava

Predmet: umiestnenie minigolfových dráh v areáli na Janotovej 12

Platnosť: do 31.03.2022

10. 29.06.2017 Zmluva o spolupráci č. 009/526/2017 zo dňa 29.06.2017

LUPY s.r.o.

Predmet: spolupráca pri realizácii podujatia

Platnosť: splnením záväzkov zmluvných strán

11. 10.07.2017

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 03.07.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 03.07. – 31.08.2017

12. 21.07.2017

Zmluva o spolupráci č. 421/2017 zo dňa 19.07.2017

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Predmet: užívanie motorového vozidla KŠK, zabezpečenie grafických prác pre KŠK

Platnosť zmluvy: do 31.12.2017