2017

Faktúry 2017 – prijaté zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)

 Zmenené  Názov
31.01.2017 Zoznam prijatých faktúr – 31.01.2017
28.02.2017 Zoznam prijatých faktúr – 28.02.2017
31.03.2017 Zoznam prijatých faktúr – 31.03.2017
30.04.2017 Zoznam prijatých faktúr – 30.04.2017
31.05.2017 Zoznam prijatých faktúr – 31.05.2017
30.06.2017 Zoznam prijatých faktúr – 30.06.2017
31.07.2017 Zoznam prijatých faktúr – 31.07.2017
31.08.2017 Zoznam prijatých faktúr – 31.08.2017
30.09.2017 Zoznam prijatých faktúr – 30.09.2017
31.10.2017 Zoznam prijatých faktúr – 31.10.2017
30.11.2017 Zoznam prijatých faktúr – 30.11.2017
31.12.2017 Zoznam prijatých faktúr – 31.12.2017

Faktúry 2017 – vystavené zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)

 Zmenené Názov
31.01.2017 Zoznam vystavených faktúr – 31.01.2017
28.02.2017 Zoznam vystavených faktúr – 28.02.2017
31.03.2017 Zoznam vystavených faktúr – 31.03.2017
30.04.2017 Zoznam vystavených faktúr – 30.04.2017
31.05.2017 Zoznam vystavených faktúr – 31.05.2017
30.06.2017 Zoznam vystavených faktúr – 30.06.2017
31.07.2017 Zoznam vystavených faktúr – 31.07.2017
31.08.2017 Zoznam vystavených faktúr – 31.08.2017
30.09.2017 Zoznam vystavených faktúr – 30.09.2017
31.10.2017 Zoznam vystavených faktúr – 31.10.2017
30.11.2017 Zoznam vystavených faktúr – 30.11.2017
31.12.2017 Zoznam vystavených faktúr – 31.12.2017