2018

Zverejnené Názov
1. 02.01.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 22.12.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 24.12.2017

2. 01.02.2018

Zmluva o spolupráci č. 001/530/2018 zo dňa 30.01.2018

Športový klub polície Bratislava

Predmet: zabezpečenie rôznorodostí činností v rámci systému KŠK a MČ Bratislava-KV  a to predovšetkým rozvoj a propagácia ŠKP, oddielu vodného slalomu a zjazdu

Platnosť : doba neurčitá

3. 02.02.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 30.01.2018

Slovak Telekom, a.s.

Predmet: mobilné služby

Platnosť: 24 mesiacov

4. 02.02.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb zo dňa 01.02.2018

Slovak Telekom, a.s.

Predmet: služby pevná linka a internet

Platnosť: 24 mesiacov

5. 01.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 020/507/2016 zo dňa 01.03.2018

Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava

Predmet: doplnenie možnosti zapožičania auta KŠK na klubové účely

Platnosť: doba neurčitá

6. 21.03.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci, podpísanej dňa 13.12.2013 a 17.12.2013

Rodeka (Rodičia deťom Karlovky)

Predmet: ukončenie Zmluvy o spolupráci podpísanej dňa 13.12.2013 a 17.12.2013

Platnosť: – – –

7. 21.03.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme č. 06/2013 zo dňa 23.01.2014

Rodeka (Rodičia deťom Karlovky)

Predmet: ukončenie Zmluvy o podnájme č. 06/2013 zo dňa 23.01.2014

Platnosť: – – –

8. 29.03.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól 2017/18“ zo dňa 22.03.2018

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Predmet: spolupráca pri podujatí „Dajme spolu gól 2017/18“

Platnosť: do 25.05.2018

9. 29.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 026/510/2016 zo dňa 28.03.2018

Žijeme TAK

Predmet: doplnenie možnosti zapožičania auta KŠK na klubové účely

Platnosť: doba neurčitá

10. 05.04.2018

Zmluva o podnájme pozemku v areáli na Janotovej 12 v Bratislave č. 02/2018 zo dňa 05.04.2018

LUPY, s.r.o.

Predmet: podnájom časti pozemku nachádzajúceho sa v areáli na Janotovej 12

Platnosť: od 09.04.2018 do 30.06.2026

11. 27.03.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 23.03.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 09.04.2018

12. 27.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 02/601/2018 zo dňa 27.04.2018

Stolnotenisový športový klub Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

13. 27.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 03/602/2018 zo dňa 27.04.2018

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

14. 17.05.2018

Zmluva o spolupráci č. 004/531/2018 zo dňa 17.05.2018

KAKTUS BIKE – TEAM Bratislava

Predmet: spolupráca pri organizovaní podujatia „Kaktus Bike Karloveský kros“, 20.05.2018

Platnosť: do naplnenia

15. 30.05.2018

Zmluva o spolupráci č. 005/2018 zo dňa 28.05.2018

Dana Hudecová

Predmet: spolupráca pri zabezpečení podujatia „Karloveský Medzinárodný deň detí“, 03.06.2018

Platnosť: 03.06.2018

16. 30.05.2018

Zmluva o podnájme č. 006/2018 zo dňa 30.05.2018

Mária Farkašová

Predmet: umiestnenie predajného stánku s občerstvením na podujatí „Karloveský Medzinárodný deň detí“, 03.06.2018

Platnosť: do 18.06.2018

17. 01.06.2018

Zmluva o spolupráci č. 007/2018 zo dňa 01.06.2018

ZuFi s.r.o.

Predmet: spolupráca pri zabezpečení podujatia „Karloveský Medzinárodný deň detí“, 03.06.2018

Platnosť: 03.06.2018

18. 28.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 016/611/2018 zo dňa 28.06.2018

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

19. 28.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 020/615/2018 zo dňa 28.06.2018

Žijeme TAK

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

20. 29.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 011/606/2018 zo dňa 29.06.2018

Karloveské tanečné centrum

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

21.  29.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 014/609/2018 zo dňa 29.06.2018

Klub vodného slalomu Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

22.  02.07.2018

Zmluva o spolupráci č. 008/2018 zo 27.06.2018

Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava

Predmet: užívanie záchranného plavidla

Platnosť: doba neurčitá

23. 06.07.2018

Zmluva o nájme a podnájme priestorov na Molecovej ulici č. 1/A č. 004/2018/B zo 29.06.2018

Prílohy: príloha č. 1, príloha č. 2 (pôdorys pozemok a ihrisko, pôdorys objektu 1NP, pôdorys objektu 2NP, pôdorys objektu 3NP)

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: nájom futbalového ihriska a podnájom nebytových priestorov a pozemku na Molecovej 1/A

Platnosť: do 07.10.2030

24. 06.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 018/613/2018 zo dňa 06.07.2018

Športový klub polície Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

 25.  06.07.2018

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov zo 06.07.2018

Športový klub polície Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu

Predmet: spracúvanie osobných údajov

Platnosť: doba neurčitá

26. 10.07.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 29.06.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: od 02.07.2018 – 30.08.2018

27. 02.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 013/608/2018 zo dňa 02.08.2018

Klub športov v prírode DANUBIUS

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

28. 06.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 015/610/2018 zo dňa 06.08.2018

Mestský basketbalový klub A. Dubčeka, Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

29. 25.09.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 019/614/2018 zo dňa 24.09.2018

Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

30. 25.09.2018

Zmluva o spolupráci č. 023/2018 zo dňa 24.09.2018

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: spolupráca na podujatia „Karloveský hodový turnaj v basketbale“, 30.09.2018

Platnosť: do naplnenia

31. 25.09.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 012/607/2018 zo dňa 24.09.2018

Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

32. 26.09.2018

Zmluva o podnájme č. 22/2018 zo dňa 25.09.2018

Mária Farkašová

Predmet: umiestnenie predajného stánku s občerstvením na podujatí „Karloveský hodový turnaj vo futbale“, 29.09.2018

Platnosť: do 14.10.2018

33. 28.09.2018

Zmluva o spolupráci č. 021/2018 zo dňa 25.09.2018

ŠK 26 Karlovka

Predmet: spolupráca pri organizovaní podujatia „Karloveský hodový turnaj v tenise“, 29.09.2018

Platnosť: do naplnenia

34.  28.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 002/601/2018 zo dňa 25.09.2018

Stolnotenisový športový klub Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

35.  28.09.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 009/604/2018 zo dňa 26.09.2018

KAKTUS BIKE – TEAM Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

36.  01.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 016/611/2018 zo dňa 28.09.2018

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

37.  03.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 014/609/2018 zo dňa 02.10.2018

Klub vodného slalomu Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

38. 04.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 020/615/2018 zo dňa 04.10.2018

Žijeme TAK

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

39.  04.10.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 26.09.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 29.09.2018

40.  04.10.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 26.09.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 29.09.2018

41. 05.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 013/608/2018 zo dňa 05.10.2018

Klub športov v prírode DANUBIUS

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

42. 05.10.2018

Zmluva o spolupráci č. 024/2018 zo dňa 05.10.2018

Klub športov v prírode DANUBIUS

Predmet: spolupráca pri organizovaní podujatia „Beh Devínskou Kobylou“, 20.10.2018

Platnosť: do naplnenia

43. 08.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 23.08.2018

Bratislavský samosprávny kraj

Predmet: prijatie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže

Platnosť: do 15.01.2019

44. 09.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 015/610/2018 zo dňa 09.10.2018

Mestský basketbalový klub A. Dubčeka, Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

45. 11.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 008/603/2018 zo dňa 10.10.2018

Folklórny súbor Dolina

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

46. 25.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 018/613/2018 zo dňa 24.09.2018

Športový klub polície Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

 47.  26.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 010/605/2018 zo dňa 26.10.2018

Kanoistický klub Slávia UK Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

48. 05.11.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 18.10.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 20.10.2018

 49.  15.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 011/606/2018 zo dňa 15.11.2018

Karloveské tanečné centrum

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

50. 20.11.2018

Zmluva o spolupráci č. 029/2018 zo dňa 20.11.2018

Sansport s.r.o.

Predmet: spolupráca pri organizovaní podujatia „SANSPORT NIGHT TRAIL“, 24.11.2018

Platnosť: do naplnenia

51 27.11.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 017/612/2018 zo dňa 27.11.2018

ŠK SYNCHRO Bratislava, o.z.

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

52. 28.11.2018

Zmluva o spolupráci č. 030/532/2018 zo dňa 28.11.2018

OZ Mažoretky CORDIS, Karlova Ves

Predmet: rozvoj a podpora športovej a tanečnej činnosti a zabezpečenie rôznorodostí činností KŠK

Platnosť: doba neurčitá

 53.  04.12.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 26.11.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 24.11.2018

54. 04.12.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól 2017/18“ zo dňa 04.12.2018

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Predmet: realizácia projektu „Dajme spolu gól 2018/19“

Platnosť zmluvy: 30.06.2019

55. 12.12.2018

Zmluva o spolupráci č. 031/2018 zo dňa 12.12.2018

Sansport s.r.o.

Predmet: spolupráca pri organizovaní podujatia „Bratislavský vianočný beh“, 24.12.2018

Platnosť: do naplnenia