2018

Zverejnené Názov
1. 02.01.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 22.12.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 24.12.2017

2. 01.02.2018

Zmluva o spolupráci č. 001/530/2018 zo dňa 30.01.2018

Športový klub polície Bratislava

Predmet: zabezpečenie rôznorodostí činností v rámci systému KŠK a MČ Bratislava-KV  a to predovšetkým rozvoj a propagácia ŠKP, oddielu vodného slalomu a zjazdu

Platnosť : doba neurčitá

3. 02.02.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 30.01.2018

Slovak Telekom, a.s.

Predmet: mobilné služby

Platnosť: 24 mesiacov

4. 02.02.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb zo dňa 01.02.2018

Slovak Telekom, a.s.

Predmet: služby pevná linka a internet

Platnosť: 24 mesiacov

5. 01.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 020/507/2016 zo dňa 01.03.2018

Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava

Predmet: doplnenie možnosti zapožičania auta KŠK na klubové účely

Platnosť: doba neurčitá

6. 21.03.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci, podpísanej dňa 13.12.2013 a 17.12.2013

Rodeka (Rodičia deťom Karlovky)

Predmet: ukončenie Zmluvy o spolupráci podpísanej dňa 13.12.2013 a 17.12.2013

Platnosť: – – –

7. 21.03.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme č. 06/2013 zo dňa 23.01.2014

Rodeka (Rodičia deťom Karlovky)

Predmet: ukončenie Zmluvy o podnájme č. 06/2013 zo dňa 23.01.2014

Platnosť: – – –

8. 29.03.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól 2017/18“ zo dňa 22.03.2018

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Predmet: spolupráca pri podujatí „Dajme spolu gól 2017/18“

Platnosť: do 25.05.2018

9. 29.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 026/510/2016 zo dňa 28.03.2018

Žijeme TAK

Predmet: doplnenie možnosti zapožičania auta KŠK na klubové účely

Platnosť: doba neurčitá

10. 05.04.2018

Zmluva o podnájme pozemku v areáli na Janotovej 12 v Bratislave č. 02/2018 zo dňa 05.04.2018

LUPY, s.r.o.

Predmet: podnájom časti pozemku nachádzajúceho sa v areáli na Janotovej 12

Platnosť: od 09.04.2018 do 30.06.2026

11. 27.03.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 23.03.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 09.04.2018

12. 27.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 02/601/2018 zo dňa 27.04.2018

Stolnotenisový športový klub Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

13. 27.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 03/602/2018 zo dňa 27.04.2018

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2018

Platnosť: 25.04.2019

14. 17.05.2018

Zmluva o spolupráci č. 004/531/2018 zo dňa 17.05.2018

KAKTUS BIKE – TEAM Bratislava

Predmet: spolupráca pri organizovaní podujatia „Kaktus Bike Karloveský kros“, 20.05.2018

Platnosť: do naplnenia