2018

Zverejnené Názov
1. 02.01.2018

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 22.12.2017

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 24.12.2017

2. 01.02.2018

Zmluva o spolupráci č. 001/530/2018 zo dňa 30.01.2018

Športový klub polície Bratislava

Predmet: zabezpečenie rôznorodostí činností v rámci systému KŠK a MČ Bratislava-KV  a to predovšetkým rozvoj a propagácia ŠKP, oddielu vodného slalomu a zjazdu

Platnosť : doba neurčitá

3. 02.02.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 30.01.2018

Slovak Telekom, a.s.

Predmet: mobilné služby

Platnosť: 24 mesiacov

4. 02.02.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb zo dňa 01.02.2018

Slovak Telekom, a.s.

Predmet: služby pevná linka a internet

Platnosť: 24 mesiacov