2018

Faktúry 2018 – prijaté zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)

Zmenené Názov
31.01.2018 Zoznam prijatých faktúr – 31.01.2018
28.02.2018 Zoznam prijatých faktúr – 28.02.2018
31.03.2018 Zoznam prijatých faktúr – 31.03.2018
30.04.2018 Zoznam prijatých faktúr – 30.04.2018
31.05.2018 Zoznam prijatých faktúr – 31.05.2018
30.06.2018 Zoznam prijatých faktúr – 30.06.2018
31.07.2018 Zoznam prijatých faktúr – 31.07.2018
31.08.2018 Zoznam prijatých faktúr – 31.08.2018
30.09.2018 Zoznam prijatých faktúr – 30.09.2018
31.10.2018 Zoznam prijatých faktúr – 31.10.2018
30.11.2018 Zoznam prijatých faktúr – 30.11.2018
31.12.2018 Zoznam prijatých faktúr – 31.12.2018

Faktúry 2018 – vystavené zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)

Zmenené Názov
31.01.2018 Zoznam vystavených faktúr – 31.01.2018
28.02.2018 Zoznam vystavených faktúr – 28.02.2018
31.03.2018 Zoznam vystavených faktúr – 31.03.2018
30.04.2018 Zoznam vystavených faktúr – 30.04.2018
31.05.2018 Zoznam vystavených faktúr – 31.05.2018
30.06.2018 Zoznam vystavených faktúr – 30.06.2018
31.07.2018 Zoznam vystavených faktúr – 31.07.2018
31.08.2018 Zoznam vystavených faktúr – 31.08.2018
30.09.2018 Zoznam vystavených faktúr – 30.09.2018
31.10.2018 Zoznam vystavených faktúr – 31.10.2018
30.11.2018 Zoznam vystavených faktúr – 30.11.2018
31.12.2018 Zoznam vystavených faktúr – 31.12.2018