2019

Zverejnené Názov
1. 16.01.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 27.12.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 24.12.2018

2. 29.01.2019

Zmluva o spolupráci č. 001/2019 zo dňa 28.01.2019

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: spolupráca na podujatí „Vyhlasovanie výsledkov najúspešnejších športovcov Karlovej Vsi za rok 2018“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

3. 21.02.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 12.02.2019

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 18.02.2019

4. 26.03.2019

Podnájomná zmluva zo dňa 26.03.2019

Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Predmet: podnájom časti objektu na Janotovej 12

Platnosť zmluvy: 11.02.2021

5. 11.04.2019

Zmluva o spolupráci č. 002/2019 zo dňa 10.04.2019

KAKTUS BIKE – Team Bratislava

Predmet: spolupráca na podujatí „Kaktus Bike Karloveský kros“

Platnosť zmluvy: do naplnenia