2019

Zverejnené Názov
1. 16.01.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 27.12.2018

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 24.12.2018

2. 29.01.2019

Zmluva o spolupráci č. 001/2019 zo dňa 28.01.2019

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: spolupráca na podujatí „Vyhlasovanie výsledkov najúspešnejších športovcov Karlovej Vsi za rok 2018“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

3. 21.02.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 12.02.2019

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 18.02.2019

4. 26.03.2019

Podnájomná zmluva zo dňa 26.03.2019

Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Predmet: podnájom časti objektu na Janotovej 12

Platnosť zmluvy: 11.02.2021

5. 11.04.2019

Zmluva o spolupráci č. 002/2019 zo dňa 10.04.2019

KAKTUS BIKE – Team Bratislava

Predmet: spolupráca na podujatí „Kaktus Bike Karloveský kros“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

6. 10.05.2019

Ukončenie Podnájomnej zmluvy zo dňa 29.04.2019

Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Predmet: ukončenie podnájmu časti objektu na Janotovej 12

Platnosť zmluvy: ukončenie ku 30.04.2019

7. 24.05.2019

Zmluva o spolupráci zo dňa 24.05.2019

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: spolupráca na podujatí „Rozlúčka so sezónou 2018/2019 s mottom „KARLOVKA JE BASKETBAL““

Platnosť zmluvy: do naplnenia

8. 27.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 018/613/2019 zo dňa 27.05.2019

Stolnotenisový športový klub Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

9. 27.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 011/606/2019 zo dňa 27.05.2019

Klub vodného slalomu Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

10. 27.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 017/612/2019 zo dňa 27.05.2019

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

11. 27.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 015/610/2019 zo dňa 27.05.2019

OZ Mažoretky CORDIS, Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

12. 29.05.2019

Zmluva o spolupráci č. 023/2019 zo dňa 29.05.2019

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: využívanie ihriska na Veternicovej 20

Platnosť zmluvy: 03.06.2019 – 21.06.2019

13. 29.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a podnájme priestorov na Molecovej ulici č. 1/A č. 004/2018/B zo dňa 29.05.2019

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: úprava zmluvných práv a povinností

Platnosť zmluvy: do 07.10.2030

14. 29.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 016/611/2019 zo dňa 29.05.2019

Mestský basketbalový klub A. Dubčeka, Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

15. 30.05.2019

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 30.05.2019

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: započítanie vzájomných pohľadávok

Platnosť zmluvy : do naplnenia

16. 30.05.2019

Zmluva o spolupráci č. 004/2019 zo dňa 30.05.2019

Dana Hudecová

Predmet: spolupráca na podujatí „Karloveský deň detí“

Platnosť zmluvy: 02.06.2019

17. 30.05.2019

Zmluva o podnájme č. 003/2019 zo dňa 30.05.2019

Mária Farkašová

Predmet:  umiestnenie predajného stánku s občerstvením na podujatí „Karloveský deň detí“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

18. 30.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 006/601/2019 zo dňa 30.05.2019

Klub športov v prírode DANUBIUS

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

19. 30.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 005/600/2019 zo dňa 30.05.2019

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 13.12.2019

20. 30.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 007/602/2019 zo dňa 30.05.2019

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

 21.  05.06.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 27.05.2019

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 25.05.2019

22. 06.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 020/615/2019 zo dňa 06.06.2019

Športový klub polície Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

23. 21.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 014/609/2019 zo dňa 21.06.2019

Karloveské tanečné centrum

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

24. 24.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 022/617/2019 zo dňa 24.06.2019

Žijeme TAK

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

25. 24.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 019/614/2019 zo dňa 24.06.2019

ŠK Synchro Bratislava, o.z.

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

26. 27.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 009/604/2019 zo dňa 27.06.2019

KAKTUS BIKE – TEAM Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

27. 02.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 010/605/2019 zo dňa 01.07.2019

Kanoistický klub Slávia UK Bratislava

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

28. 02.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 012/607/2019 zo dňa 02.07.2019

Klub vodných športov Karlova Ves

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

29. 19.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 008/603/2019 zo dňa 19.07.2019

Folklórny súbor Dolina

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

30. 22.07.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 28.06.2019

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 01.07.2019 – 29.08.2019

31. 25.07.2019

Zmluva o spolupráci č. 024/2019 zo dňa 25.07.2019

Mládež ulice

Predmet: využívanie ihriska na Majerníkovej 62

Platnosť zmluvy: do 30.06.2020

32. 08.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 01.08.2019

Bratislavský samosprávny kraj

Predmet: poskytnutie dotácie z  Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019

Platnosť zmluvy: 15.01.2020

33. 12.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 021/616/2019 zo dňa 12.08.2019

Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z.

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

 34.  19.08.2019

Ukončenie Zmluvy o spolupráci č. 008/525/2017 zo dňa 19.08.2019

Golfový klub Bratislava

Predmet: ukončenie spolupráce o umiestnení minigolfových dráh v areáli na Janotovej 12

Platnosť zmluvy: ukončenie ku 25.08.2019

 35. 30.08.2019

Zmluva o spolupráci č. 025/2019 zo dňa 30.08.2019

Športom k lepšiemu životu

Predmet: umiestnenie minigolfových dráh v areáli na Janotovej 12

Platnosť zmluvy: do 31.12.2020

 36. 30.08.2019

Zmluva o spolupráci č. 026/2019 zo dňa 30.08.2019

Športom k lepšiemu životu

Predmet: spolupráca na podujatí „Deň otvorených dverí“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

37. 31.08.2019

Zmluva o podnájme zo dňa 30.08.2019

LUPY s.r.o.

Predmet: podnájom časti stavby na Janotovej 12

Platnosť zmluvy: do 30.06.2026

38. 09.09.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 02.09.2019

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 31.08.2019

39. 20.09.2019

Zmluva o spolupráci č. 028/2019 zo dňa 20.09.2019

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava

Predmet: využívanie ihriska na Veternicovej 20

Platnosť zmluvy: 23.09.2019 – 31.10.2019

40. 20.09.2019

Zmluva o spolupráci č. 027/2019 zo dňa 20.09.2019

Tenisová škola Advantage

Predmet: spolupráca na podujatí „Karloveský hodový turnaj v Tenise“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

41. 27.09.2019

Zmluva o podnájme č. 029/2019 zo dňa 26.09.2019

Mária Farkašová

Predmet:  umiestnenie predajného stánku s občerstvením na podujatí „Karloveský hodový turnaj vo futbale“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

42. 14.10.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 01.10.2019

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 28.09.2019

43. 14.10.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 01.10.2019

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 28.09.2019

44. 17.10.2019

Zmluva o spolupráci č. 030/2019 zo dňa 17.10.2019

Klub športov v prírode DANUBIUS

Predmet: spolupráca na podujatí „Beh Devínskou Kobylou“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

45. 25.10.2019

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 21.10.2019

Slovenský ochranný zväz autorský

Predmet: udelenie súhlasu – licencie na podujatie

Platnosť zmluvy: 19.10.2019

46. 26.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 013/608/2019 zo dňa 25.11.2019

Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady

Predmet: poskytnutie finančného príspevku v roku 2019

Platnosť zmluvy: do 24.04.2020

47. 19.12.2019

Zmluva o spolupráci č. 031/2019 zo dňa 19.12.2019

Sansport s.r.o.

Predmet: spolupráca na podujatí „Bratislavský vianočný beh“

Platnosť zmluvy: do naplnenia

48. 20.12.2019

Zmluva o nájme a podnájme priestorov na Molecovej ulici č. 1/A č. 32/2019 zo dňa 19.12.2019

Stolnotenisový športový klub Karlova Ves

Predmet: nájom a podnájom nebytových priestorov na Molecovej ulici č. 1/A

Platnosť zmluvy: od 01.01.2020 do 30.06.2021

49. 20.12.2019

Dohoda o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s prevodom činností zamestnávateľa zo dňa 19.12.2019

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Predmet: prechod pracovnoprávnych vzťahov

Platnosť zmluvy: do naplnenia