2019

Faktúry 2019 – prijaté zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)

Zmenené Názov
31.01.2019 Zoznam prijatých faktúr – 31.01.2019
28.02.2019 Zoznam prijatých faktúr – 28.02.2019
31.03.2019 Zoznam prijatých faktúr – 31.03.2019
30.04.2019 Zoznam prijatých faktúr – 30.04.2019
31.05.2019 Zoznam prijatých faktúr – 31.05.2019
30.06.2019 Zoznam prijatých faktúr – 30.06.2019
31.07.2019 Zoznam prijatých faktúr – 31.07.2019
31.08.2019 Zoznam prijatých faktúr – 31.08.2019
30.09.2019 Zoznam prijatých faktúr – 30.09.2019
31.10.2019 Zoznam prijatých faktúr – 31.10.2019
30.11.2019 Zoznam prijatých faktúr – 30.11.2019
31.12.2019 Zoznam prijatých faktúr – 31.12.2019
Zoznam prijatých faktúr v roku 2020 za predchádzajúce obdobia

Faktúry 2019 – vystavené zaevidované (v každej aktualizácii súboru sú červeným nové údaje)

Zmenené Názov
31.01.2019 Zoznam vystavených faktúr – 31.01.2019
28.02.2019 Zoznam vystavených faktúr – 28.02.2019
31.03.2019 Zoznam vystavených faktúr – 31.03.2019
30.04.2019 Zoznam vystavených faktúr – 30.04.2019
31.05.2019 Zoznam vystavených faktúr – 31.05.2019
30.06.2019 Zoznam vystavených faktúr – 30.06.2019
31.07.2019 Zoznam vystavených faktúr – 31.07.2019
31.08.2019 Zoznam vystavených faktúr – 31.08.2019
30.09.2019 Zoznam vystavených faktúr – 30.09.2019
31.10.2019 Zoznam vystavených faktúr – 31.10.2019
30.11.2019 Zoznam vystavených faktúr – 30.11.2019
30.12.2019 Zoznam vystavených faktúr – 31.12.2019