Centrum vodnej turistiky Karlova Ves

Progres vo výstavbe novej obecnej lodenice na Botanickej ulici viedol Karloveský športový klub k zakúpeniu prvých vodáckych športových náradí, ktoré budú slúžiť verejnosti. Ako prvé bolo zakúpené plavidlo typu pramica pre 6 osôb a jedného kormidelníka, pádla, vesty a iné potrebné pomôcky najmä pre najmenších vodákov.

Za spoluprácu na projekte patrí poďakovanie MČ Karlova Ves a Bratislavskému samosprávnemu kraju.