Futbalové ihrisko Molecova

Futbalové ihrisko s umelým trávnikom na Molecovej 1/A (areál ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3)

Prenájom ihriska:

1/3 ihriska 1,5 hod 36,50 € tel. č.: 02/654 12 126, e-mail: ksk@ksk.sk
Celé ihrisko 1,5 hod 110,00 € tel. č.: 02/654 12 126, e-mail: ksk@ksk.sk

V prípade záujmu o prenájom športoviska nás kontaktujte – zadajte kontaktnú osobu spolu s kontaktom, dátum a čas záujmu o futbalové ihrisko.