Ihrisko Karloveská 32

Minifutbalové ihrisko na Karloveskej 32 (areál Spojenej školy sv. Františka z Assisi)

Rezervácia ihriska:

 1,5 hod 15,00 EUR  tel. č.: 0904 457 482, e-mail: ksk@ksk.sk