Kaktus Bike Karloveský kros

Cross-country preteky v horskej cyklistike – 3 kolo Župného pohára 2019

Miesto konania: Bikrosová dráha IUVENTA (Karloveská 2951/62;841 04 Karlova Ves;
Bratislava)

Registrácia/prezentácia pretekárov a časový rozpis pretekov:  Online registrácia je možná na www.biketeam.sk od 01. 04. 2019 do 04. 05. 2019 do 20:00 hod. Registráciou cez internet urýchlite svoju prezentáciu v kancelárii pretekov a uľahčíte prácu organizátorom pretekov (platba je až pri prezentácii v kancelárií pretekov).

Dĺžka okruhu:  3700 m s 270 m prevýšením.
Dĺžka pretekov je orientačná, konečný počet okruhov určí rozhodcovský zbor v deň pretekov.

Dĺžky pretekov a vekové kategórie (roky narodení):

KADETI (2003 a 2004) 2x veľký okruh,
KADETKY (2003 a 2004) 1x veľký okruh.
JUNIORI (2001 a 2002) 3x veľký okruh
JUNIORKY (2001 a 2002) 2x veľký okruh,
MUŽI 19-39 r. (1980 až 2000) 4x veľký okruh,
MUŽI 40-49 r. (1970 až 1979) 3x veľký okruh,
MUŽI 50-59 r. (1960 až 1969) 2x veľký okruh,
MUŽI 60 a nad 60 r. (1959 a starší) 2x veľký okruh,
ŽENY 19-39 r. (1980 až 2000) 2x veľký okruh,
ŽENY 40-49 r. (1970 až 1979) 1x veľký okruh,
ŽENY 50 a nad 50 r. (1969 a staršie) 1x veľký okruh.

 

Všetky informácie k podujatiu nájdete na:  http://biketeam.sk/kaktus-bike-karlovesky-kros