Karloveský športový klub hľadá…

Karloveský športový klub hľadá podnikateľský subjekt za účelom zabezpečenia údržby 3 ihrísk s umelým povrchom:
  • futbalové ihrisko s umelým trávnikom – Molecova 1/A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
  • minifutbalové ihrisko s umelým povrchom – Karloveská 32, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
  • minifutbalové ihrisko s umelým povrchom – Majerníkova 62, 841 05 Bratislava – Karlova Ves

Technický popis:

  • Odstránenie špiny, prachu, lístia, machu a iných porastov, odpadkov a pod.,
  • Strojové zametanie a hĺbkové čistenie pomocou špeciálneho mechanizmu na to určeného pomocou kartáčov a kief,
  • vysávanie a následné prečistenie povrchovej vrstvy výplňového materiálu (piesok, resp. gumový granulát) a dosypanie výplňového materiálu (piesok, resp. gumový granulát)
  • Doprava strojov (obojsmerne)
  • Odvoz špiny, prachu, lístia machu a iných porastov, odpadov a odstránených častí povrchu

Prosíme cenové ponuky s konečnou cenou posielať: do 07.07.2017 do 12:00.

Mailom : ksk@ksk.sk

Poštou : Karloveský športový klub, Janotova ul.12, 841 05 Bratislava

Prípadné obhliadky po dohode : volať v prac. dni 8:00 – 15:00

Ceny udávajte s DPH alebo zreteľne uviesť , že uchádzač nie je platcom DPH.

Info na tel: 0904 093 369 Mgr. Juraj Kadnár, vedúci KŠK