Karloveský športový klub hľadá…

Karloveský športový klub hľadá podnikateľský subjekt za účelom opravy, resp. výmeny bezpečnostných sietí na futbalovom ihrisku Molecova 1/A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

Technický popis zákazky  – práce:

  • zabezpečenie výškových prác v súlade s vyhláškou MPSVR č. 147/2013 Z.z.
  • doprava bez ohľadu na výšku
  • demontáž a montáž ochrannej siete na futbalovom ihrisku, resp. oprava menej poškodených sietí

Technický popis zákazy – materiál:

  • ochranná uzlová sieť (zelená) na futbalové ihrisko 3,3×55/10/4mm, celkom 726m2
  • napínací drôt PVC (biely, zelený), 3,7/10, celkom min. 12 ks
  • napináky PVC (biely, zelený), celkom min. 40 ks
  • viazací drôt PVC (zelený) 1,5/20m, celkom min. 8 ks
  • príslušenstvo spinky PVC (zelené), celkom min. 2 200 ks

Ponuka musí obsahovať aj osvedčenie, že výrobok je schválený na predaj a spĺňa požadované normy platné na území Slovenskej republiky.

Prosíme cenové ponuky s konečnou cenou posielať: do 25.09.2017 do 12:00.

Mailom : ksk@ksk.sk

Poštou : Karloveský športový klub, Janotova ul.12, 841 05 Bratislava

Obhliadka nutná, volať v prac. dni 8:00 – 15:00, 0904 093 369

Ceny udávajte s DPH alebo zreteľne uviesť , že uchádzač nie je platcom DPH.

Info na tel: 0904 093 369 Mgr. Juraj Kadnár, vedúci KŠK