Karloveský športový klub hľadá…

Karloveský športový klub hľadá podnikateľský subjekt za účelom opravy podlahy telocvične v objekte na Molecovej 1/A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

Technický popis zákazky  – práce:

  • doprava bez ohľadu na výšku (pozn. telocvičňa sa nachádza na 3NP)
  • odvoz odpadu, vybúraných hmôt a sutiny
  • demontáž podlahy- lepené PVC, drevotrieska preglejková sololitová do 20mm bez vankúšov
  • položenie podláh pod PVC priskrutkovaním (podklad drevotrieskové dosky)
  • lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5mm

Technický popis – materiál:

  • protišmyková podlahová preglejka viacvrstvá, hr. 9 mm, 1250x2500x9mm, celkom 106m2
  • protišmyková podlahová preglejka viacvrstvá, hr. 21 mm, 1250x2500x21mm, celkom 106m2
  • pevná, jemná a rýchlotvrdnúca cementová výspravková hmota UZIN NC 182
  • športová podlaha Teraflex (nad 5mm), celkom 100m2

Ponuka musí obsahovať aj osvedčenie, že výrobok je schválený na predaj a spĺňa požadované normy platné na území Slovenskej republiky.

Prosíme cenové ponuky s konečnou cenou posielať: do 06.10.2017 do 12:00.

Mailom : ksk@ksk.sk

Poštou : Karloveský športový klub, Janotova ul.12, 841 05 Bratislava

Obhliadka nutná, volať v prac. dni 8:00 – 15:00, 0904 093 369

Ceny udávajte s DPH alebo zreteľne uviesť , že uchádzač nie je platcom DPH.

Info na tel: 0904 093 369 Mgr. Juraj Kadnár, vedúci KŠK