KŠK bude zatvorené !!!

Z dôvodu maľovania priestorov ( šatne a posilňovňa ) v KŠK bude zatvorené od piatka rána 22.5.2015 do 15:00 hod pondelka 25.5.2015.