Oznámenie zámeru uzavrieť zmluvu o podnájme nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom vytvorenia priestoru na aktívne trávenie voľného času pre verejnosť

Karloveské MDD budeme oslavovať 3. júna 2018🎈🎈🎈

Karloveské MDD opäť rozhýbe všetky deti a rodičov už 03.06.2018 v areáli na Molecovej 1/A!

Pripravené sú rôzne prekážky aj pre tie najmenšie deti od ŠPORT HROU, sladké odmeny od RAJO a DOBRÉ JABLKÁ.
NOVINKOU je dráha pre detské odrážadlá (vhodné pre deti od 18 mesiacov).
10.00 h – Moderovaná rozprávka sníčka Huga a havrana Rika (poznáte z TV)
Ukážka práce našich zdravotníkov a hasičov – prvá pomoc a záchranná lanovka
Moderuje RICHARD VRABLEC,