Športové leto 2019

Ubíja vás horúce počasie a neviete sa donútiť ísť cvičiť do posilňovne? Príďte si s nami zacvičiť do krásneho prostredia Vodárenskej záhrady na Devínskej ceste!

Organizačné pokyny:
Cvičenia prebiehajú počas celého júla a augusta.
V prípade nepriaznivého počasia sa cvičenia rušia.
Cvičenia sú ZDARMA – stačí si so sebou priniesť podložku na cvičenie a dobrú náladu 🙂

Aktuálne informácie nájdete na: https://www.facebook.com/events/340159446680325/

 

Oznámenie zámeru Karloveského športového klubu uzavrieť zmluvu o podnájme nebytových priestorov za účelom vytvorenia priestoru na aktívne trávenie voľného času pre verejnosť, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru Karloveského športového klubu uzavrieť zmluvu o podnájme nebytových priestorov za účelom vytvorenia priestoru na aktívne trávenie voľného času pre verejnosť, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Karloveský deň detí 02.06.2019 (nedeľa)

Karloveský deň detí pozýva na všestranné pohybové aktivity a hry pre deti každého veku na futbalové ihrisko Molecova 1/A.
Vyskúšajte si prácu záchranárov, dajte prvú pomoc a zlaňujte.
Pre všetkých malých aj veľkých požiarnikov ukážky techniky a práce hasičov.
A samozrejme čakajú vás maľovanie na tvár, diplomy, medaily, Dobré jablká, Rajo – zaslúžená a zdravá odmena.

Headlinerom podujatia je koncertné vystúpenie veselých pesničiek a divadelných scénok –