Voľná pracovná pozícia – záhradník/čka

Karloveský športový klub hľadá záhradníka/čku

Pracovný pomer: polovičný pracovný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Náplň práce: starostlivosť o areáli v správe zamestnávateľa (športoviská v Karlovej Vsi), bežná údržba objektu na Molecovej 1/A

Požiadavky na zamestnanca: technická zručnosť, vzťah k zeleni (údržba trávnikov,

Voľná pracovná pozícia – upratovač/ka

Karloveský športový klub hľadá upratovača/ku do priestorov objektu na Molecovej 1/A.

Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti

Termín nástupu: ihneď

Platové podmienky: 5,50 EUR / 1 hod. / brutto podľa skutočne odpracovaných hodín

Náplň práce: pravidelné čistenie priestorov na Molecovej 1/A, Bratislava – Karlova Ves (šatne, sociálne zariadenia, telocvičňa, spoločné priestory, areál)

Požiadavky na zamestnanca: zodpovedný prístup, flexibilnosť, pedantnosť

Kontakt: Mgr. Juraj Kadnár, ksk@ksk.sk, 0904 093 369