Karloveský športový klub hľadá…

Karloveský športový klub hľadá podnikateľský subjekt za účelom opravy, resp. výmeny bezpečnostných sietí na futbalovom ihrisku Molecova 1/A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

Technický popis zákazky  – práce:

  • zabezpečenie výškových prác v súlade s vyhláškou MPSVR č. 147/2013 Z.z.
  • doprava bez ohľadu na výšku
  • demontáž a montáž ochrannej siete na futbalovom ihrisku, resp. oprava menej poškodených sietí

Technický popis zákazy –