Beh Devínskou Kobylou 21.10.2017

Sobotu 21.10.2017 odštartuje už 42. ročník tradičného behu pre každého BEH DEVÍNSKOU KOBYLOU.

Beh Devínskou Kobylou je najstarším tradičným bežeckým podujatím v prírodnom lesnom teréne na Slovensku. Príďte si vychutnať neopakovateľnú jesennú atmosféru jedinečných lesných tratí, ktoré vytýčil zakladateľ tohto behu Juraj Nagy už v roku 1970. Pre veľký úspech pokračujeme v novej kategórií  –  súťaž škôl. Pre víťaznú školu pripravil praktickú cenu Karloveský športový klub.

Všetky potrebné informácie nájdete na: www.bdk.sk

 

Karloveský športový klub hľadá…

Karloveský športový klub hľadá podnikateľský subjekt za účelom opravy podlahy telocvične v objekte na Molecovej 1/A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

Technický popis zákazky  – práce:

  • doprava bez ohľadu na výšku (pozn. telocvičňa sa nachádza na 3NP)
  • odvoz odpadu, vybúraných hmôt a sutiny
  • demontáž podlahy- lepené PVC, drevotrieska preglejková sololitová do 20mm bez vankúšov
  • položenie podláh pod PVC priskrutkovaním (podklad drevotrieskové dosky)
  • lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5mm

Technický popis –

Karloveský športový klub hľadá…

Karloveský športový klub hľadá podnikateľský subjekt za účelom opravy, resp. výmeny bezpečnostných sietí na futbalovom ihrisku Molecova 1/A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

Technický popis zákazky  – práce:

  • zabezpečenie výškových prác v súlade s vyhláškou MPSVR č. 147/2013 Z.z.
  • doprava bez ohľadu na výšku
  • demontáž a montáž ochrannej siete na futbalovom ihrisku, resp. oprava menej poškodených sietí

Technický popis zákazy –