OZNAM

 Z dôvodu maľovania priestorov recepcie bude klub

Z A T V O R E N Ý

OD  6.6.2015 ( sobota )

 DO 8.6.2015 DO 15:00 HOD ( pondelok )

 

Ďakujeme Vám za pochopenie