Posilňovňa pod holým nebom

Karloveský športový klub prispel k rozvoju novovytvoreného workoutového ihriska v areáli ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, ktoré vzniklo vďaka aktivite Združenia rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ.

Vďake podpory projektu „Posilňovňa pod holým nebom“ sme osadili prvok na precvičenie najmä hornej časti tela vyrobený z kovových profilov ošetrených zinkovaním bude slúžiť obyvateľom minimálne 15 rokov.

Za spoluprácu ďakujeme MČ Bratislava – Karlova Ves a Bratislavskému samosprávnemu kraju.