Rada KŠK

1.člen Ing. Anna PAUČOVÁ vedúca KŠK
2.člen Mgr. Peter BUZÁŠ poslanec MiZ MČ KV
3. člen JUDr. Petra Hudáková poslankyňa MiZ MČ KV
4. člen Ing. Peter LENČ poslanec MiZ MČ KV
5.člen Mgr. Richard SAVČINSKÝ poslanec MiZ MČ KV
6.člen Ing. Ľuboš Cibák zástupca zložiek klubu
7.člen Jozef Ferenčík zástupca zložiek klubu

Zápisnice

Zápisnice zo zasadnutí Rady KŠK rok 2019

25.04.2019 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_25.04.2019

Zápisnice zo zasadnutí Rady KŠK rok 2018

25.04.2018 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_25.04.2018
16.08.2018 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_16.08.2018
07.11.2018 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_07.11.2018
12.12.2018 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_12.12.2018

Zápisnice zo zasadnutí Rady KŠK rok 2017

19.01.2017 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_19.01.2017
14.06.2017 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_14.06.2017
23.08.2017 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_23.08.2017
13.12.2017 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_13.12.2017

Zápisnice zo zasadnutí Rady KŠK rok 2016

 20.04.2016  Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_20.04.2016
04.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_04.07.2016
19.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK_19.10.2016

 

Zápisnice zo zasadnutí Rady KŠK rok 2015

14.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK
19.11.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK
3.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady KŠK