Spolupracujúce kluby

Občianske združenia pôsobiace v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a spolupracujúce s Karloveským športovým klubom:

P.č. Názov Sídlo IČO Spolupráca Činnosť Kontakt
1 Folklórny súbor Dolina Molecova 2, 841 04 Bratislava 31755721 Zmluva o spolupraci č.032/512/2016 zo dňa 07.09.2016  ľudové tance  www.fsdolina.sk
2 Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava Karloveská 3, 841 04 Bratislava 31803164 Zmluva o nájme a podnájme priestorov na Molecovej ulici č. 1/A č. 004/2018/B zo dňa 29.06.2018  futbal  www.fkmkv.sk
3 Golfový klub Bratislava Jána Stanislava 2, 841 05 Bratislava  30843189 Zmluva ospolupráci č.018/506/2016 zo dňa 19.08.2016  minigolf  www.minigolfba.blogspot.com
4 KAKTUS BIKE – TEAM Bratislava Pri Suchom mlyne 84, 811 04 Bratislava 36067083 Zmluva o spolupráci č.016/505/2016 zo dňa 18.08.2016  crosscountry, zjazdová cyklistika  www.biketeam.sk
5 Kanoistický klub Slávia UK Lackova 19, 841 04 Bratislava 31817947 Zmluva o spolupráci č. 012/503/2016 zo dňa 04.07.2016 rýchlostná kanoistika www.kajakslavia.sk
6 Karate klub Karlova Ves Bratislava Beniakova 5, 841 05 Bratislava 31784305 Zmluva o spolupráci č. 002/522/2017 zo dňa 20.03.2017  karate  ivanbalaz55@gmail.com
7 Karloveské tanečné centrum Molecova 2, 841 04 Bratislava 31788394 Zmluva o spolupraci č.043/518/2016 zo dňa 11.11.2016  spoločenské tance  www.ktc.sk
8 Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady Botanická 9, 841 04 Bratislava 31744079 Zmluva o spolupráci č.024/509/2016 zo dňa 24.08.2016 rýchlostná kanoistika – mládež krkvinohrady@gmail.com
9 Klub športov v prírode DANUBIUS Pustá 8, 841 04 Bratislava 31790712 Zmluva o spolupráci č. 039/517/2016 zo dňa 17.10.2016 športové aktivity v prírode www.bdk.sk
10 Klub vodného slalomu Karlova Ves Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava 30857791 Zmluva o spolupráci č.014/504/2016 zo dňa 15.08.2016 vodácke aktivity  www.kvskv.sk
11 Klub vodných športov Karlova Ves Botanická 59, 841 05 Bratislava 17315115 Zmluva o spolupráci č.47/521/2016 zo dňa 23.12.2016  vodné športy  www.lodenicakvs.sk
12 Mestský basketbalový klub A. Dubčeka, Karlova Ves Nad lúčkami 35, 841 05 Bratislava 36070696 Zmluva o spolupráci č.037/516/2016 zo dňa 22.09.2016 basketbal – dievčatá marosg13@gmail.com
13 Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Strmý vŕšok 34, 841 06 Bratislava 30847435 Zmluva o spolupráci č.049/521/2016 zo dňa 21.12.2016 basketbal – chlapci  www.mbkkarlovka.sk
14 OZ Mažoretky CORDIS, Karlova Ves Ľudovíta Fullu 38, 841 05 Bratislava 42448620 Zmluva o spolupráci č. 030/532/2018 zo dňa 28.11.2018 športová a tanečná činnosť Facebook: Mažoretky Cordis, Karlova Ves
15 OZ Tanečné a pohybové centrum Karlova Ves Sološnícka 40, 841 04 Bratislava 50101048 Zmluva o spolupráci č. 009/501/2016 zo dňa 15.06.2016  telovýchova, tanec pre deti  Facebook: OZ Tanečné a pohybové centrum Karlova Ves
16 Stolnotenisový športový klub Karlova Ves Karloveská 3, 841 04 Bratislava 31803164 Zmluva o spolupraci č.034/515/2016 zo dňa 20.09.2016 stolný tenis  www.skst-kv.sk
17 Školský športový klub pri Gymnáziu na Ul. L. Sáru 1 Ladislava Sáru 1, 842 09 Bratislava 317445411 Zmluva o spolupráci č. 045/519/2016 zo dňa 29.11.2016 posilňovňa, joga  miroslav.tkac.gls@gmail.com
18 ŠK Synchro Bratislava Levárska 7, 841 04 Bratislava 30845289 Zmluva o spolupráci č.030/511/2016 zo dňa 06.09.2016 synchronizované plávanie  www.aqabella.sk
19 Športový klub polície Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu Záporožská 8, 851 01 Bratislava 00681989 Zmluva o spolupráci č. 001/530/2018 zo dňa 30.01.2018 vodný slalom a zjazd Facebook: ŠKP Bratislava / Kanoistika na divokej vode
20 Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava Botanická 11, 841 04 Bratislava 00686778 Zmluva o spolupráci č.020/507/2016 zo dňa 22.08.2016 rýchlostná kanoistika, vodná turistika  www.vktatran.sk
21 Združenie priateľov na podporu projektu šírenia kultúry Latinskej Ameriky na Slovensku Nad lúčkami 37, 841 05 Bratislava 31804641 Zmluva o spolupráci č. 003/523/2017 zo dňa 20.03.2017 naturálne latinsko – americké tance www.lcplatino.com
22 Žijeme TAK Majerníkova 3, 841 05 Bratislava 50055526 Zml.o spolupráci č.026/510/2016 zo dňa 25.08.2016 aktivity pre podporu zdravia, telesnej zdatnosti a sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím  Facebook: Žijeme TAK

Váš klub pôsobiaci v Karlovej Vsi ešte s nami nespolupracuje? Neváhajte nás kontaktovať!