Športové kluby

Športové kluby spolupracujúce s KŠK

Športový klub Vedúci klubu Činnosť Miesto činnosti Kontakt
Folklórny súbor Dolina Naďa Čermáková  ľudové tance  Molecova 2 (KCK),  Púpavova 24 (zrkadlová sála)  www.fsdolina.sk
Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava Peter Bulla  futbal  Molecova 1/A (futbalové ihrisko, telocvičňa)  www.fkmkv.sk
Golfový klub Bratislava  Ivan Buš  minigolf  Janotova 12 (areál)  www.minigolfba.blogspot.com
KAKTUS BIKE – TEAM Bratislava Martin Belás  crosscountry, zjazdová cyklistika  –  www.biketeam.sk
Kanoistický klub Slávia UK Miroslav Haviar rýchlostná kanoistika Botanická ul. (Karloveská zátoka) www.kajakslavia.sk
Karate klub Karlova Ves  Ivan Baláž  karate  Karloveská 32  ivanbalaz55@gmail.com
Karloveské tanečné centrum Miroslav Balún  spoločenské tance Majerníkova 60  www.ktc.sk
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady Jaroslav Ostrčil rýchlostná kanoistika – mládež Botanická 9 (Karloveská zátoka) krkvinohrady@gmail.com
Klub športov v prírode DANUBIUS Peter Nagy športové aktivity v prírode www.bdk.sk
Klub vodného slalomu Karlova Ves  Branko Illek vodácke aktivity  Botanická 56 (Karloveská zátoka)  www.kvskv.sk
Klub vodných športov Karlova Ves Michal Šeďo  vodné športy  Botanická 56 (Karloveská zátoka)  www.lodenicakvs.sk
Kurilla šport Štefan Kurilla  aikido, džudo  ZŠ Veternicova  www.wa.sk
Latino culture projekt Akadémia Migueal Méndeza  Miguel Méndez naturálne latinsko-americké tance Janotova 12  www.lcplatino.com
MBK A. Dubčeka Marián Guzikiewicz basketbal – dievčatá Majerníkova 62 (telocvičňa) marosg13@gmail.com
MBK Karlovka  Ľuboš Cibák basketbal – chlapci Majerníkova 62 (telocvičňa)  www.mbkkarlovka.sk
OZ Tanečné a pohybové centrum Karlova Ves Monika Solárová telovýchova, tanec pre deti Púpavova 24 (zrkadlová sála)  Facebook: OZ Tanečné a pohybové centrum Karlova Ves
Stolnotenisový športový klub Martin Grežo stolný tenis Molecova 1/A (telocvičňa)  www.skst-kv.sk
Školský športový klub GLS Miroslav Tkáč posilňovňa, joga Ul. Ladislava Sáru 1 (gymnázium)  miroslav.tkac.gls@gmail.com
ŠK Synchro Bratislava Helena Allárová synchronizované plávanie Púpavova 24 (zrkadlová sála)  www.aqabella.sk
VK Tatran Karlova Ves Juraj Kadnár rýchlostná kanoistika, vodná turistika Botanická 11 (Karloveská zátoka)  www.vktatran.sk
Žijeme TAK Dana Augustínová aktivity pre podporu zdravia, telesnej zdatnosti a sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím Púpavova 24 (zrkadlová sála)  Facebook: Žijeme TAK