Štatutárny orgán – vedúci

Ing. Anna Paučová

Tel. kontakt: 0910 909 992

E-mail: ksk@ksk.sk

V súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a článkom IV. ods. 1 Organizačného poriadku Karloveského športového klubu bola vymenovaná do funkcie vedúcej Karloveského športového klubu s účinnosťou od 26.09.2018.

Bývalí vedúci Karloveského športového klubu:

  • Dana Čahojová, starostka ako štatutárny zástupca zriaďovateľa príspevkovej organizácie (od 01.07.2018 do 25.09.2018)
  • Mgr. Juraj Kadnár (od 01.04.2015 do 30.06.2018)
  • Dana Čahojová, starostka ako štatutárny zástupca zriaďovateľa príspevkovej organizácie (od 01.02.2015 do 31.03.2015)
  • Ing. Igor Valiga (od 01.07.2011 do 31.01.2015)
  • Mgr, Miroslav Tkáč (od 01.02.1997 do 30.06.2011)