Verejné obstarávania

 

 Účel  Termín vyhlásenia Ukončenie súťaže Víťazná ponuka
Revitalizácia povrchu umelého trávnika, futbalové ihrisko (Molecova 1/A)  19.04.2016 26.04.2016 o 12:00 hod.  ZRUŠENÉ
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových priestorov a vybavenia na Janotovej 12 v Bratislave  05.05.2016  27.05.2016 LUPY, s.r.o., Furdekova 2, 851 03 Bratislava
Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: nákup športového vybavenia v rámci projektu „Vodákom v Karloveskej zátoke“ 28.11.2018 12.12.2018 SUN store Slovakia, s.r.o.