Verejné obstarávania

2017

 Por. číslo  Účel  Termín vyhlásenia Ukončenie súťaže Víťazná ponuka
 1.  jkhfakhnfkankfnfkjanjndkjnjkdnfjnjnjnjdkndjfndjkd

2016

 Por. číslo  Účel  Termín vyhlásenia Ukončenie súťaže Víťazná ponuka
 1. Revitalizácia povrchu umelého trávnika, futbalové ihrisko (Molecova 1/A)  19.04.2016 26.04.2016 o 12:00 hod.  ZRUŠENÉ
 2. Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy na podnájom nebytových priestorov a vybavenia na Janotovej 12 v Bratislave  05.05.2016  27.05.2016 LUPY, s.r.o., Furdekova 2, 851 03 Bratislava