Voľná pracovná pozícia – správca nehnuteľností

Karloveský športový klub hľadá správcu nehnuteľností

Pracovný pomer: trvalý pracovný pomer / skrátený trvalý pracovný pomer

Termín nástupu: ihneď

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – tarifný plat od 551,50 EUR do 662,00 EUR a osobný príplatok od 150,00 EUR (závisí od skúseností uchádzača)

Náplň práce: práce v objektoch, ktoré súvisia so správou týchto nehnuteľností a pomocné práce pri organizovaní podujatí

Požiadavky na zamestnanca: technická zručnosť, vzťah k zeleni (údržba trávnikov, nízkych porastov, stromov), orientácia v stavebných, technických a záhradných technológiách, vodičský preukaz typu B (aktívny vodič), zodpovedný prístup, flexibilnosť

Kontakt: Ing. Anna Paučová, ksk@ksk.sk, 0910 909 992