Zmluvy 2015

Zmluvy 2015
Zmenené Názov a anotácia
26.2.2015 Zmluva o spolupráci č.001/2015 zo dňa 5.1.2015
PRO SPORT academy s r.o.
Platnosť : 7.1.2015 – 31.12.2015
26.2.2015 Zmluva o spolupráci č.002/254/2015 zo dňa 29.1.2015
Ing.I.Baláž
Platnosť : 1.2.2015 – 31.3.2015
3.3.2015 Nájomná zmluva o prenechaní pozemku na dočasné užívanie zo dňa 3.3.2015
Ing.A.Fronc v zastúpení Ing.V.Froncovou a Mgr.F.Fronc
Platnosť : do marca 2035
27.3.2015 Hromadná licenčná zmluva zo dňa 24.3.2015
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Platnosť : od 1.3.2015 do neurčita
Predmet : použitie hud.diel ich verejným prenosom-lekcie kondičného cvičenia
27.3.2015 Hromadná licenčná zmluva zo dňa 25.3.2015
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Platnosť : od 1.5.2015 do neurčita  Predmet : verejné použitie hudobných diel
1.4.2015 Zmluva o zapožičaní zo dňa 31.3.2015
Pepsi Cola SR, Predmet : zapožičanie chladiaceho zariadenia
Platnosť : doba neurčitá
21.4.2015 Zmluva o dielo zo dňa 14.4.2015
Intercontact s.r.o.,audítorské a poradenské služby Platnosť : vyhotovenie do 3dní po doručení
pripomienok k návrhu Predmet : vypracovanie bezpeč.projektu a
30.5.2015 Zmluva o spolupráci zo dňa 28.4.2015
Benefit Systems Slovakia s r.o.
Platnosť : doba neurčitá Predmet: spolupráca pri poskyt.športových služieb v KŠK
11.6.2015 Zmluva o spolupráci zo dňa 8.6.2015
PARSENN promotion,s r.o.
Platnosť : 13.06.2015 Predmet: spolupráca pri zabezpečení akcie, vyplatenie platných dohôd
16.6.2015 Zmluva o dodávkach služieb a produktov typu VENDING a o zapožičaní distribučných a predajných automatov zo dňa 16.06.2015
Coffeebreak Slovakia s r.o
Platnosť : 1 rok Predmet : zapožičanie kávového zariadenia,nakupovanie náplní a produktov od dodávateľa
6.7.2015 Zmluva o spolupráci 003/2015 zo dňa 1.7.2015
Mgr. Vladimír Šuchter
Platnosť : 1.7.2015 – 31.12.2015 Predmet : zabezp.služieb v oblasti telesnej kultúry v KŠK
6.7.2015 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.001/2015
PRO SPORT academy s r.o. Platnosť : 1.7.2015 – 31.07.2015
Predmet : rozšírenie zabezpečenia prác pre KŠK,fitnes prázdniny
21.8.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 17.8.2015
Slovak Telekom Platnosť : 24 mesiacov
Predmet : prenos mobilného čísla a aktivacia sim karty v sieti Slovak Telekom a.s.
22.9.2015 Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári zo dňa 21.9.2015
Futbalový klub mládeže Karlova Ves Platnosť : do splnenia všetkých záväzkov tejto dohody
Predmet : uznanie dlhu
24.9.2015 Dohoda o elektronickom doručovaní zo dňa 18.09.2015
Daňový úrad Bratislava Platnosť : doba neurčitá
Predmet : doručovanie písomností v elektronickej podobe
05.10.2015 Zmluva o podnájme nebyt.priestorov č.004/304/2015 zo dňa 01.10.2015
Karloveské tanečné centrum Platnosť : doba neurčitá
Predmet : prenájom nebyt.priestorov na Janotovej 12
09.10.2015 Zmluva o podnájme nebyt.priestorov č.005/309/2015 zo dňa 01.10.2015
Ing.Miguel Mendez Platnosť : doba neurčitá
Predmet : prenájom nebyt.priestorov na Janotovej 12
19.06.2015 Zmluva o členstve č. 04/127/2015 zo dňa 15.10.2015
Klub športov v prírode DANUBIUS
Platnosť : doba neurčitá Predmet: členstvo v rámci systému KŠK
19.10.2015 Zmluva o spolupráci č.05/227/2015 zo dňa 19.10.2015
Klub športov v prírode DANUBIUS
Platnosť : 19.10.2015 – 31.12.2015 Predmet : zabezpečenie 40.ročníka Behu Dev.Kobylou a poskytnutie príspevku
26.10.2015 Dodatok č.3 k zmluve o členstve 104/1998 zo dňa 1.10.2015
Karloveské tanečné centrum Platnosť : doba neurčitá
Predmet : úprava pôvodnej zmluvy a jej dodatkov
29.10.2015 Zmluva o spolupráci zo dňa 27.10.2015
Baumedia s.r.o. Platnosť : do naplnenia predmetu zmluvy
Predmet : zabezpečenie šport.podujatí 31.10.2015 a 24.12.2015 a poskytnutie príspevku
09.11.2015 Dodatok č.1 k zmluve o členstve 06/109/2007 zo dňa 1.10.2015
Združ.priateľov LA Platnosť : doba neurčitá
PPredmet : úprava pôvodnej zmluvy
10.11.2015 Dodatok č.1 k Dohode o úhrade nákladov za služby spojené s nájmom zo dňa 10.11.2015
ZUŠ J.Kresánka Platnosť : doba neurčitá
Predmet : úprava pôvodnej zmluvy –zálohové platby za služby
11.11.2015 Zml.o akceptovaní benefit.poukážok a kariet BenefitPlus zo dňa 06.11.2015
Benfit Management s r.o. Platnosť : doba neurčitá
Predmet : akceptovanie poukážok a kariet pre vstup na cvičenia v KŠK
19.11.2015 Zmluva o dielo KSK – Sanyazo (Zateplenie južnej steny telocvične KŠK) dňa 19.11.2015
Sanya, s r.o. Platnosť : do 25.11.2015
Predmet : zateplenie južnej steny telocvične KŠK
22.12.2015 Zml.o sprac.a vedení mzdovej agendy zo dňa 15.12.2015
Mgr. Slabejová Platnosť : do 31.12.2016
Predmet : spracovanie a vedenie mzdovej agendy na rok 2016
22.12.2015 Zmluva o spolupráci č.001/2016 zo dňa 22.12.2015
PRO SPORT academy s r.o., Predmet : práce v posilňovni podľa rozvrhu
Platnosť : 4.1.2016 – 31.12.2016
22.12.2015 Zmluva o členstve č. 06/128/2015 zo dňa 22.12.2015
Žijeme TAK,občianske združenie
Platnosť : doba neurčitá Predmet: členstvo v rámci systému KŠK
22.12.2015 Zmluva o spolupráci 002/2016 zo dňa 22.12.2015
Mgr. Vladimír Šuchter
Platnosť : 4.1.2016 – 31.12.2016 Predmet : zabezp.služieb v oblasti telesnej kultúry v KŠK