2016

Zmluvy 2016

  Zverejnené Názov
1.

 

11.02.2016

 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 1.2.2016

Slovak Telekom, Predmet : mobilné služby (paušál happy S NAJ SIM new)

Platnosť : 24 mesiacov

 2. 24.3.2016

Zmluva o podnájme č.03/301/2016 zo dňa 24.3.2016

Little Teddys s.r.o., Predmet : prenájom telocvične a šatní na Molecovej 1/A

Platnosť : od 1.9.2016 na dobu neurčitú

3. 27.04.2016

Zmluva o vzáj.spolupráci podpísaná dňa 1.2. a 5.4.2016

CEEV Živica  o.z., Predmet : projekt Mestské včely 2016

Platnosť : 1.2.2016 – 31.12.2016

4. 29.04.2016

Zml.o spolupráci č.004/202/2016 podpísaná 28.04.2016 a Dodatok č. 1

ŠŠK GLS Predmet : spolupráca pri revitalizácii futbalového ihriska

Platnosť : 28.4.2016 – 31.10.2016

5. 03.05.2016

 Zmluva o dielo č. 005/2016 podpísaná dňa 2.05.2016

RGL Sport Surfaces s.r.o. Predmet : oprava miniihriska na Majerníkovej 62

Vykonanie diela do: 20.05.2016

6. 05.05.2016

 Zmluva o spolupráci č. 006/212/2016 podpísaná dňa 05.05.2016

Kaktus Bike-team Bratislava Predmet : poskytnutie účelovej dotácie na podujatie

Platnosť : 21.05.2016

7. 10.05.2016

Zmluva o spolupráci č.007/2016 podpísaná dňa 10.05.2016

Športový klub Devínska Kobyla Predmet : poskytnutie účelovej dotácie na podujatie

Platnosť : 11.06.2016

8. 24.05.2016

 Zmluva o poskytnutí dotácie podpísaná dňa 17.05.2016

Bratislavský samosprávny kraj Predmet : poskytnutie účelovej dotácie

Platnosť : do splnenia záväzkov zmluvných strán

9. 27.05.2016

Zmluva o spolupráci č.008/2016 zo dňa 27.5.2016

RGL Sport Surfaces Predmet : revitalizácia povrchu umelého trávnika na ihrisku Molecova

Plnenie : do 25.06.2016

10. 15.06.2016

Zml. o poskytn.dotácie č.MAGDG1600128 zo dňa 14.06.2016

 Hl.mesto SR Bratislava, Predmet : poskytnutie účelovej dotácie na projekt „Pestujeme vzťah ku športu- Majerníkova 62“ Platnosť : do ukončenia projektu a vydokladovania

11. 15.06.2016

Zml. o poskytn.dotácie č.MAGDG1600129 zo dňa 14.06.2016

Hl.mesto SR Bratislava, Predmet : poskytnutie účelovej dotácie na projekt „Pestujeme vzťah ku športu- Karloveská 32“ Platnosť : do ukončenia projektu a vydokladovania

12. 15.06.2016

Zmluva o spolupráci 009/2016 zo dňa 15.06.2016

OZ Tanečné a pohyb.centrum KV Predmet : zabezpečenie rôznorodostí činností v rámci systému KŠK a MČ Bratislava-KV Platnosť : doba neurčitá

13. 15.06.2016

Zmluva o vzájomnej spolupráci č.010/2016 zo dňa 15.06.2016 

OZ Tanečné a pohyb.centrum KV   Predmet : poskytnutie objektu  Platnosť : do 31.08.2016

14. 20.06.2016

Zml.o vedení účtovnej evidencie zo dňa 17.06.2016

TAXCOM s.r.o.   Predmet : vedenie účtovníctva a ekonomiky  Platnosť : doba neurčitá

15. 21.06.2016

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 25.05.2016

SOZA   Predmet : Podujatie s priebež.podkr.použitím hudby-MDD  Platnosť : 1 deň – 4.6.2016

16. 01.07.2016

Dodatok č.1 k zml.o spol. 03/214/2014 zo dňa 01.07.2016

Golfový klub BA Predmet: úprava vzťahov Platnosť: do ukončenia zmluvy

17. 04.07.2016

Zml.o spolupráci č. 011/2016 zo dňa 30.06.2016

Šport hrou s.r.o. Predmet: vykonávanie cvičenia počas leta Platnosť: doba neurčitá

18. 04.07.2016

Zmluva o spolupráci č. 012/503/2016 zo dňa 04.07.2016

Kanoistický klub SláviaUK BA    Predmet : rozvoj šport.aktivít v prírode v BA-Karlova Ves Platnosť: doba neurčitá

 19.  04.07.2016

Zmluva o dielo č.012/2016 zo dňa 04.07.2016

Pollák Ladislav Predmet: vykonanie diela „Výmena oplotenia na futbalovom ihrisku na Molecovej 1/A Bratislava – Karlova Ves“ Platnosť: zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 31.08.2016

20. 08.07.2016

Dod.č. 2 k Zmluve o združ.dodavke elektriny zo dňa 27.06.2016

Energie 2 Predmet :  predĺženie zmluvy o 2 roky  Platnosť : do 31.8.2018

21. 08.07.2016

Zmluva o podnájme nebyt.priestorov č.013/2016 zo dňa 08.07.2016

LUPY s.r.o. Predmet : podnájom nebyt. priestorov na Janotovej 12 Platnosť : 10 rokov

22. 08.07.2016

Dod.č.1 k zml.o spolupráci č.002/2016 zo dňa 1.7.2016

Mgr.V.Šuchter Predmet : Kulturne leto 2016 –vedenie hodín pilatesu Platnosť : do 31.08.2016

23. 16.08.2016

Zmluva o spolupráci č.014/504/2016 zo dňa 15.8.2016 

KVSKV Predmet : rozvoj vodáckych a všeobecne šport.činností v BA-Karlova VesPlatnosť : doba neurčitá

24. 16.08.2016

Zml.o poskytn.finančného príspevku č.015/601/2016 zo dňa 15.8.2016

KVSKV  Predmet : účelové poskytnutie príspevku Platnosť : do 30.06.2017

25. 16.08.2016

Zml.o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov zo dňa 15.08.2016

KVSKV  Predmet : spracov.osobných údajov KVSKV  Platnosť : doba neurčitá

26. 18.08.2016

Zmluva o spolupráci č.016/505/2016 zo dňa 18.08.2016

Kaktus Bike team BA  Predmet :zabezpečenie rôznorodosti činností v rámci KŠK a rozvoj propagácie jazdy na hors.bicykloch v BA- Karlova Ves Platnosť : doba neurčitá

27. 18.08.2016

Zmluva o poskytn.finančného prísp. č.017/602/2016 zo dňa 18.08.2016

Kaktus Bike team BA Predmet : účelové poskytnutie príspevku Platnosť : do 30.06.2017

28. 18.08.2016

Zml.o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osob.údajov zo dňa 18.08.2016

Kaktus Bike team BA Predmet : spracov.osobných údajov  KaktusBike teamu BA    Platnosť : doba neurčitá

29. 19.08.2016

Zmluva o spolupráci č.018/506/2016 zo dňa 19.08.2016

Golfový klub BA  Predmet :zabezpečenie rôznorodosti činností v rámci KŠK a rozvoja minigolfu v BA- Karlova Ves     Platnosť : doba neurčitá

30. 19.08.2016

Zmluva o poskytn. finančného prísp.č. 019/603/2016 zo dňa 19.08.2016

Golfový klub BA Predmet : účelové poskytnutie príspevku Platnosť : do 30.06.2017

31. 19.08.2016

Zml. o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osob.údajov zo dňa 19.08.2016

Golfový klub BA Predmet : spracov.osobných údajov  Golfového klubu  Platnosť : doba neurčitá

32. 23.08.2016

Zmluva o spolupráci č.022/508/2016 zo dňa 23.08.2016

FKM KV    Predmet :rozvoj športu na území MČ BA -Karlova Ves  najmä rozvoj a propagácia futbalu    Platnosť : doba neurčitá

33. 23.08.2016

Zml.o poskytn.fin.príspevku č.023/605/2016 a Dohoda o započítaní vzáj.pohľadávok zo dňa 23.08.2016

FKM KV Predmet : účelové poskytnutie príspevku a vzájomný zápočet pohľadávok Platnosť : do 30.06.2017

34. 24.08.2016

Zmluva o spolupráci č.020/507/2016 zo dňa 22.08.2016

VK Tatran KV    Predmet :zabezp.rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves, dobudov. členskej základne, mater.vybavenia , zabezp. činností VK Tatran a rozvoj rýchlostnej kanoistiky a vodáckych športov   Platnosť : doba neurčitá

35. 24.08.2016

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č.021/604/2016 zo dňa 22.08.2016

VK Tatran KV Predmet : účelové poskytnutie príspevku Platnosť : do 30.06.2017

36. 24.08.2016

Zmluva o poverení sprostred.sprac.os.údajov zo dňa 22.08.2016

VK Tatran KV  Predmet : spracovanie osobných údajov  VK Tatran  Platnosť : doba neurčitá

37. 24.08.2016

Zmluva o nájme č.078304341600 podpísaná dňa 03.08.2016 a 19.08.2016

Hl.mesto SR Bratislava  Predmet : prenájom areálu Molecova 1/A Platnosť : do 19.08.2036

38. 24.08.2016

Zmluva o spolupráci č.024/509/2016 zo dňa 24.08.2016

KRK Vinohrady    Predmet : zabezp. rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves a rozvoj rýchlostnej kanoistiky pre mládež   Platnosť : doba neurčitá

39. 24.08.2016

Zmluva o poskytnutí fin.prísp.č.025/606/2016 zo dňa 24.08.2016

KRK Vinohrady Predmet : účelové poskytnutie príspevku   Platnosť : do 30.06.2017

40. 24.08.2016

Zmluva o poverení sprostred.sprac.os.údajov zo dňa 24.08.2016

KRK Vinohrady Predmet : spracov.osobných údajov  KRK Vinohrady  Platnosť : doba neurčitá

41. 25.08.2016

Zmluva o spolupráci č.026/510/2016 zo dňa 25.08.2016

Žijeme TAK    Predmet :zabezp. rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves a rozvoja propagácie aktivít Žijeme TAK  Platnosť : doba neurčitá

42. 25.08.2016

Zmluva o poskytnutí fin.prísp.č.027/607/2016 zo dňa 25.08.2016

Žijeme TAK  Predmet : účelové poskytnutie príspevku   Platnosť : do 30.06.2017

43. 25.08.2016

Zmluva o poverení sprostred.sprac.os.údajov zo dňa 25.08.2016

Žijeme TAK Predmet : spracov.osobných údajov  Žijeme TAK  Platnosť : doba neurčitá

44. 31.08.2016

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č.029/608/2016 zo dňa 30.08.2016

KK Slávia UK BA  Predmet : účelové poskytnutie príspevku   Platnosť : do 30.06.2017

45. 31.08.2016

Zmluva o poverení sprostred.sprac.os.údajov zo dňa 30.08.2016

KK Slávia UK BA  Predmet : spracov.osobných údajov  KK Slávia UK BA  Platnosť : doba neurčitá

46. 05.09.2016

Dohoda o ukončení zo dňa 31.08.2016

MADO spol. s r.o.  Predmet : ukončenie zmluvy o dielo   Platnosť : ukončenie k 1.8.2016

47. 07.09.2016

Zmluva o vedení účtovnej agendy č.PO-2016-001-01 zo dňa 30.08.2016

 TAXCOM s.r.o.   Predmet : vedenie účtovníctva ,ekonomiky a poradenstvo  Platnosť : doba neurčitá

48. 13.09.2016

Zmluva o spolupráci č. 513/2016 zo dňa 13.09.2016

Mária Farkašová   Predmet :zabezpečenie občerstvenia pri realizácií podujatia Summer Classic    Platnosť : deň realizácii podujatia 15.09.2016

49. 13.09.2016

Zmluva o spolupráci č. 514/2016 zo dňa 13.09.2016

Mária Farkašová   Predmet : zabezpečenie občerstvenia pri realizácií podujatia karloveský hodový turnaj vo futbale                                    Platnosť : deň realizácii podujatia 01.10.2016

50. 13.09.2016

Zmluva o spolupraci č.032/512/2016 zo dňa 07.09.2016

FS Dolina    Predmet :zabezp. rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves a rozvoj a propagácia FS Dolina Platnosť : doba neurčitá

51. 13.09.2016

Zmluva o posk.financneho prisp.c.033/610/2016 zo dňa 07.09.2016

FS Dolina    Predmet : účelové poskytnutie príspevku                        Platnosť : do 30.06.2017

52. 13.09.2016

Zml.o poverení sprostr. sprac. os. údajov zo dňa 07.09.2016

FS Dolina    Predmet : spracov.osobných údajov    FS Dolina             Platnosť : doba neurčitá

53. 14.09.2016

Zmluva o spolupráci č. 028/2016 zo dňa 25.08.2016

ŠK 26 Karlovka   Predmet :spolupráca pri podujatí Karloveský hodový turnaj v tenise                                                                                                    Platnosť : do 02.10.2016 resp.do naplnenia predmetu zmluvy

54. 19.09.2016

Dodatok č.2 k Dohode z 23.11.2005 zo dňa 14.09.2016

ZUŠ J.Kresánka  Predmet : úprava pôvodnej zmluvy –zálohové platby za služby  Platnosť : doba neurčitá

55. 20.09.2016

Zmluva o spolupráci č.034/515/2016 zo dňa 20.09.2016

ŠKST KV  Predmet :zabezp. rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves a rozvoj a propagácia stolného tenisu  Platnosť : doba neurčitá

56. 20.09.2016

Zmluva o poskytnuti fin.prisp.č.035/611/2016 a Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 20.09.2016

ŠKST KV  Predmet : účelové poskytnutie príspevku a vzájomný zápočet pohľadávok Platnosť : do 30.06.2017

57. 20.09.2016

Zmluva o poverení sprostred.sprac.os.udajov zo dňa 20.09.2016

ŠKST KV  Predmet : spracov.osobných údajov    ŠKST KV  Platnosť : doba neurčitá

58. 22.09.2016

Zmluva o spolupráci č.037/516/2016 zo dňa 22.09.2016

MBK AD  Predmet : rozvoj športu a propagácia basketbalu dievčat na území MČ Bratislava – Karlova Ves  Platnosť : doba neurčitá

59. 22.09.2016

Zmluva o poskytnutí fin.prísp.č. 038/612/2016 a Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 22.09.2016

MBK AD   Predmet : účelové poskytnutie príspevku a vzájomný  zápočet pohľadávok   Platnosť : do 30.06.2017

60. 26.09.2016

Zmluva o spolupráci č. 030/511/2016 zo dňa 06.09.2016

ŠK SYNCHRO BA    Predmet :zabezp.rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves, dobudov. členskej základne, mater.vybavenia ,zabezp.činností  ŠK SYNCHRO BA    a rozvoj synchronizovaného plávania   Platnosť : doba neurčitá

61. 26.09.2016

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č.031/609/2016zo dňa 06.09.2016

ŠK SYNCHRO BA    Predmet : účelové poskytnutie príspevku   Platnosť : do 30.06.2017

62. 26.09.2016

Zmluva o poverení sprostr.sprac.os.údajov zo dňa 06.09.2016

ŠK SYNCHRO BA   Predmet : spracov.osobných údajov ŠK SYNCHRO BA   Platnosť : doba neurčitá

63. 04.10.2016

Dohoda o ukončenie zmluvy o podnájme zo dňa 31.8.2016

Little Teddys s r.o.   Predmet : ukončenie Zmluvy o podnájme č.03/301/2016 Platnosť : zrušenie

64. 05.10.2016

Dodatok č.4 k nájomnej  zmluve č. 00303340/01  zo dňa 05.10.2016

MČ Bratislava-Karlova Ves Predmet :určenie záloh. platieb za služ.spojené s nájmom Platnosť: doba neurčitá

65. 13.10.2016

Zmluva o podnájme č. 37/2016 zo dňa 19.09.2016

Mažoretky CORDIS, Karlova Ves  Predmet: krátkodobí podnájom telocvične a priľahlých šatní Molecova 1/A Platnosť: 04.11.2016

66. 13.10.2016

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 30.09.2016

SOZA   Predmet : Podujatie s priebež.podkr.použ.hudby-Hody futbal  Platnosť :1 deň – 1.10.2016

67. 13.10.2016

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 30.09.2016

SOZA   Predmet : Podujatie s priebež.podkr.použ.hudby-Hody tenis  Platnosť :1 deň – 2.10.2016

68. 17.10.2016

Zmluva o spolupráci č. 039/517/2016 zo dňa 17.10.2016

Klub športov v prírode DANUBIUS    Predmet: zabezp.rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves, dobudov. členskej základne, mater.vybavenia, zabezp.činností a rozvoja a propagácie športových aktivít v prírode   Platnosť : doba neurčitá

69. 17.10.2016

Zmluva o spolupráci č. 040/518/2016 zo dňa 17.10.2016

Klub športov v prírode DANUBIUS    Predmet: úprava práv a povinností pri realizácii podujatia „Beh Devínskou Kobylou“   Platnosť : do naplnenia predmetu zmluvy

70. 24.10.2016

Zmluva o podnájme č. 041/2016 zo dňa 07.10.2016 

Spojená škola Tilgnerova 14 Bratislava    Predmet: krátkodobí podnájom telocvične a priľahlých šatní na Molecovej 1/A   Platnosť : do naplnenia zmluvy, najneskôr do 30.06.2017

71. 28.10.2016

Zmluva o podnájme č. 036/2016 zo dňa 21.09.2016

MBK Karlovka    Predmet: krátkodobý podnájom telocvične a priľahlých šatní na Molecovej 1/A   Platnosť : do 31.12.2016

72. 02.11.2016

Hromadná licenčná zmluva zo dňa 24.10.2016

SOZA   Predmet : Podujatie s priebež.podkr.použ.hudby-BDK  Platnosť : 1 deň – 22.10.2016

73. 08.11.2016

Zmluva o spolupráci č. 042/2016 zo dňa 04.11.2016

Sansport s.r.o.   Predmet : úprava práv a povinností pri realizácii podujatia „SANSPORT NIGHT TRAIL3“   Platnosť : do naplnenia predmetu zmluvy

74.  14.11.2016

Zmluva o spolupraci č.043/518/2016 zo dňa 11.11.2016

Karloveské tanečné centrum    Predmet: zabezp. rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves a rozvoj a propagácia Karloveského tanečného centra Platnosť : doba neurčitá

75.  14.11.2016

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č. 044/613/2016 zo dňa 11.11.2016

Karloveské tanečné centrum  Predmet : účelové poskytnutie príspevku   Platnosť : do 31.03.2017

76.   14.11.2016

Zmluva o poverení sprostred. sprac. os. udajov zo dňa 11.11.2016

Karloveské tanečné centrum  Predmet : spracov.osobných údajov KTC Platnosť : doba neurčitá

77. 29.11.2016

Zmluva o spolupráci č. 045/519/2016 zo dňa 29.11.2016

Školský športový klub pri Gymnáziu na Ul. L. Sáru 1  Predmet: zabezp. rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves a rozvoj pohybových aktivít pre mládež a občanov Platnosť : doba neurčitá

78. 09.12.2016

Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej agendy zo dňa 08.12.2016

Mgr. Margita Slabejová  Predmet: spracovanie a vedenie mzdovej agendy KŠK  Platnosť: doba neurčitá

79. 15.12.2016

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 021/604/2016 zo dňa 14.12.2016

VK Tatran KV Predmet : zmena Práv a povinnosti zmluvných strán Platnosť : do 25.04.2017

80. 20.12.2016

Zmluva o spolupráci č. 048/520/2016 zo dňa 20.12.2016

Baumedia s.r.o.   Predmet : úprava práv a povinností pri realizácii podujatia „Bratislavský vianočný beh“   Platnosť : do naplnenia predmetu zmluvy

81. 20.12.2016

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 019/603/2016 zo dňa 20.12.2016

Golfový klub Bratislava Predmet : zmena Práv a povinnosti zmluvných strán Platnosť : do 25.04.2017

82. 20.12.2016

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 029/608/2016 zo dňa 30.08.2016

Kanoistický klub Slávia UK Bratislava Predmet : zmena Práv a povinnosti zmluvných strán Platnosť : do 25.04.2017

83. 20.12.2016

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 015/601/2016 zo dňa 15.08.2016

Klub vodného slalomu Karlova Ves Predmet : zmena Práv a povinnosti zmluvných strán Platnosť : do 25.04.2017

84. 21.12.2016

Zmluva o spolupráci č.049/521/2016 zo dňa 21.12.2016

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Predmet: zabezp. rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves a rozvoj a propagácia basketbalu mužov a chlapcov Platnosť : doba neurčitá

85. 21.12.2016

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č. 050/614/2016 zo dňa 21.12.2016

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Predmet : účelové poskytnutie príspevku   Platnosť : do 25.04.2017

86. 21.12.2016

Zmluva o poverení sprostred.sprac.os. údajov zo dňa 21.12.2016

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Predmet : spracovanie osobných údajov šport. klubu Platnosť : doba neurčitá

87. 21.12.2016

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 031/609/2016 zo dňa 06.09.2016

ŠK SYNCHRO Bratislava Predmet : zmena Práv a povinnosti zmluvných strán Platnosť : do 25.04.2017

88. 23.12.2016

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 027/607/2016 zo dňa 25.08.2016

Žijeme TAK Predmet : zmena Práv a povinnosti zmluvných strán Platnosť : do 25.04.2017

89. 29.12.2016

Zmluva o spolupráci č.47/521/2016 zo dňa 23.12.2016

Klub vodných športov Karlova Ves Predmet: zabezp. rôznorodosti športu na území MČ BA -Karlova Ves a rozvoj a propagácia vodných športov Platnosť : doba neurčitá

90. 02.01.2017

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 025/606/2016 zo dňa 24.08.2016

Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady Predmet : zmena Práv a povinnosti zmluvných strán Platnosť : do 25.04.2017

91. 02.01.2017

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 033/610/2016 zo dňa 07.09.2016

Folklórny súbor Dolina Predmet : zmena Práv a povinnosti zmluvných strán Platnosť : do 25.04.2017

92. 02.01.2017

Dodatok č. 1 k Zml. o poskyt. fin. príspevku č. 023/605/2016 zo dňa 23.08.2016

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava Predmet: zmena Práva povinností zmluvných strán Platnosť: do 25.04.2017