Archivované zmluvy

1. P-MČKV plaváreň

2. Z-Mbk Karlovka plaváreň

3. zmluva telocvična ZŠ AD

4. ukončenie služieb ORANGE

5. zmena služieb ORANGE

6. zmena 2 služby ORANGE

7.Rodeka- ihrisko

8.Rodeka-telocvičňa

9.Dod.1 k zml. Rodeka-ihr.

10.Dod.1 k zml.Rodeko-telocv.

11.Elektrina K3 a M62

12.Z o spolupr.01-252-2013

13.Z o spolupr.02-2013

14.Z o využ.elektron.služieb

15.Z o vedení účtovníctva

16.Z o spolupráci minigolf

17.Z o spolupr.04-254-2013

18.Dodč.2 k zml.10-2012

19.Dod.č.2 k zml.11-2012

20.Z o členstveKVS K

21.Dod č.3 k náj.zml. J12

22.Zmluva o spolupráci-Rodeka

23.Z o poverení

24.Z o platbách za bazén

25.Z o sprac.miezd

26.Zml.o podnájme 62013

27. dod2 zml o čl.104 1998

28.Z o spolupr.001-2014

29.Z o spolupráci 2 254 2014

30 Dodč.1 k zml.-elektrina

31. Z o spolupr. golf.klub

32. Z o havar. poistení Fiat

33. Z o zák. poistení Fiat

34. Z o posk.tv

35. Z o sprac.a ved.mzd.agendy

Zmluvy o členstve

1.SSK-GLS

2.SKST-KV

3.KTC

4.IPJ

5.SK-SYNCHRO

6.Karate-klub-KV

7.KVS-KV

8.Bike-team-BA

9.Golfovy-klub

10.FKM-KV

11.Kurilla-sport

12.MBK-AD-KV

13.MBK-Karlovka

14.Regina

15.Zdruz.priat.LA

16.Dolina

17.VK-Tatran-KV

18.PWPt

19.KVS KV-web